Norsk selskap kan skape diabetes-revolusjon

Merkur Market-noterte Lifecares sensorteknologi er sentral i et forskningsprosjekt som mottar 43 millioner kroner i EU-støtte. – Målet er å gjøre hverdagen enklere for personer med diabetes, sier Rune Frisvold.

POTENSIELL REVOLUSJON: Professor ved Rikshospitalet og medisinsk ansvarlig Kåre Birkeland (t.v.) i Lifecare sammen med COO Rune Frisvold. Foto: Olav Gram Degnes
Helse

-I dag må de fleste personer med diabetes bruke målesensorer som er basert på en 40 til 50 år gammel teknologi. De stikker seg i fingeren for å måle blodsukkernivå, og tilfører deretter kroppen insulin ved å sprøyte dette inn i underhudsvæsken, enten med en insulinpenn eller pumpe. Det er tungvint og ubehagelig. Vi ønsker å gjøre noe med det, sier COO Rune Frisvold i Lifecare LIFE-ME.

Forskningsprosjektet har navnet «Forgetdiabetes», og har som mål å levere nettopp det; gjøre hverdagen enklere for personer med diabetes type 1. 

Det Bergensbaserte selskapet har med sin patenterte sensorteknologi Sencell vært sentral og avgjørende for at 43 millioner kroner i EU-midler tilfaller forskningsprosjektet, som i tillegg består av forskningsmiljøer fra Italia, Tyskland og Frankrike.

ENORMT MARKED: Chief Operating Officer Rune Frisvold i Lifecare. Foto: Olav Gram Degnes

Lifecare

  • Et norsk forsknings og utviklingsselskap med hovedkontor i Bergen.
  • Notert på Oslo Børs Merkur (LIFE-ME).
  • Kjernevirksomhet er utvikling, produksjon, lisensiering og salg av medisinsk utstyr og teknologi.
  • Har utviklet og patentert sensorteknologi for bruk i medisinske applikasjoner.
  • Lifecares hovedprodukt Sencell, er utviklet for kontinuerlig overvåkning og måling av glukose hos personer med diabetes.
  • Eier 25 prosent av Digital Diagnostics, som utvikler en hurtigtest for Covid-19.
  • Største aksjonær er Teigland Eiendom AS, Lacal AS, Nordea Avkastning og Nordnet Livsforsikring AS.

– Dette styrker vår unike posisjon. Lifecare er kanskje det eneste selskap i Europa som har potensialet til å kunne delta i Forgetdiabetes-prosjektet med vår nanobaserte sensorteknologi, sier Frisvold.

Enormt marked

På global basis har antallet mennesker med diabetes skutt i været, hvor det fra 1980 til 2017 har økt til 425 millioner mennesker. Dette tallet ventes å stige til 629 millioner innen 2045. 

For Lifecare og prosjektet betyr det at markedet er betydelig, hvor det anslås at det i Europa totalt blir brukt 560 milliarder euro på sykdommen pr. år.  

– Hvor mye har dette å si for Lifecare i omsetning?

– Forgetdiabetes vil kommersialiseres når forskningsprosjektet er ferdigstillet i 2025. Lifecare er den eneste kommersielle aktøren i dette forskningsprosjektet, sier Frisvold, og legger til: 

– Vi ser derfor for oss at Lifecare vil ha en sentral rolle når Forgetdiabetes skal kommersialiseres.

Frisvold vet at det er både betalingsevne- og vilje for løsningen selskapet jobber med, uten å ville røpe marginene. 

– Gjennom konsortiet Forgetdiabetes får imidlertid Lifecare tilgang til et bredt forskermiljø med unik kompetanse på diabetes, der vi som eneste kommersielle aktør vil ha en spennende posisjon dersom prosjektet lykkes, sier han.

Automatisk måling og tilførsel

– Hvordan fungerer dette?

– Enkelt forklart har vi utviklet en avansert miniatyrisert sensor, basert på nanoteknologi. Sensoren er på størrelse med et riskorn, som skal implanteres i underhuden ved håndleddet og «snakke» kontinuerlig med en smartenhet. Den trådløse sensoren fungerer som et måleinstrument som forteller brukerne hvordan blodsukkernivået utvikler seg, forteller Frisvold.

LANG ERFARING: Professor ved Rikshospitalet og medisinsk ansvarlig i Lifevare, Kåre Birkeland. Foto: Olav Gram Degnes

Denne teknologien skal nå i tillegg brukes i prosjektet Forgetdiabetes, slik at brukeren automatisk vil få både målt og tilført riktig dose insulin. Målet med prosjektet er at brukeren automatisk vil få tilført riktig mengde av hormonene insulin og glukagon basert på sensorens signaler.

– Målet er å utvikle en lukket løsning som implanteres i bukhulen hvor brukeren både har en sensor som måler blodsukker kontinuerlig, og en implantert pumpe som tilfører insulin og glukagon, i samme operasjon. Hormontilførselen styres via en unik algoritme, tilpasset den enkelte pasient, sier Frisvold.

Professor Kåre Birkeland ved Rikshospitalet har forsket på diabetes i mer enn 30 år og er medisinsk ansvarlig i Lifecare.

– Dette er et svært ambisiøst og spennende forskningsprosjekt. Hvis det lykkes, slipper brukeren selv å måtte måle blodsukkernivået flere ganger om dagen og regulere insulintilførsel. Det hele vil skje automatisk, og være en enorm forbedring i forhold til de alternativene de har i dag, sier Birkeland.

Støtte fra Forskningsrådet

Norges Forskningsråd har vært rådgiver for Lifecare og Forgetdiabetes i søknadsprosessen. Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet, er imponert over at konsortiet har lykkes med å få EU-støtten.

– Å nå gjennom FET-nåløyet henger veldig høyt, så den søknaden Lifecare har levert EU, har vært veldig god, sier Danielsen.

Lifecare er den eneste norske bedrift som fikk midler av EU i denne runden. Tidligere år har kun to andre norske bedrifter som har fått midler fra dette programmet.

– Konsortiet jobber med en spennende nano-teknologi som vil kunne få stor betydning for millioner av mennesker med diabetes dersom de lykkes, sier Danielsen.

Forgetdiabetes har fått til sammen 3,9 millioner euro, drøyt 43 millioner kroner, i støtte fra en FET Proactive-utlysning under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. 

Støtten er fordelt på syv aktører, der Lifecare selv får ca 570.000 euro, nær 6,3 millioner kroner. Utvikling, gjennomføring og testing av teknologien er beregnet til rundt 4,5 år.