Slanket bort nesten all egenkapitalen

«Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift» er den slående dommen.

USIKKER FREMTID: Dr. Fedon Lindberg leverte et svakt regnskap for 2019. Foto: NTB
Helse

Fedon Lindberg har gjort stor karriere på slankekurer og lavkarbodietter i en årrekke. Nå har ernæringsguruen også slanket bort store deler av egenkapitalen, og selskapet viser tegn til underernæring.

Ved første øyekast ser det ut til at fjoråret var et tålelig godt år for Lindberg – inntektene økte med over én million kroner til like over 6,6 millioner. 

Det gjorde imidlertid også driftskostnadene og selskapet endte til slutt med et tap på nesten 400.000 kroner før skatt. Egenkapitalen ble også halvert fra 720.000 kroner i 2018 til bare 325.000 i 2019.

Lindberg har spyttet inn nesten 1,6 millioner kroner i egenkapital i selskapet og eier aksjer for 4,9 millioner, men med et udekket tap på over 6 millioner kroner, endte det med en halvering av egenkapitalen.

Av notene i regnskapet leser vi at det er «vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift», på grunn av det negative årsresultatet i tillegg til at egenkapitalen har blitt redusert. 

Coronakrisen har naturligvis ikke hatt betydning for regnskapsåret 2019, men pandemien har redusert omsetningen i 2020 og «selskapet har [tatt] grep for å redusere kostnadene».

Lindberg skal ha sagt opp avtale med behandlere, «men styret er usikker på om iverksatte tiltak er tilstrekkelig for å sikre fortsatt drift», heter det i årsberetningen. 

slanking
Nyheter
Helse