Ingrid Teigland Akay i Hadean Ventures ser et enormt potensial i helsesektoren

Hun ser et hav av investeringsmuligheter, og tror det kommer større oppkjøp enn Bayers kjøp av norske Algeta for nær 18 milliarder kroner.

Helse

– Helse har et enormt potensial. Det er et hav av investeringsmuligheter der ute, sier Ingrid Teigland Akay.

Hun er gründer og toppsjef i Hadean Ventures, og siste foredragsholder på siste dag i Finansavisens arrangement Investordagene.

Hadean Ventures er et Oslo-basert venturefond med cirka én milliard kroner under forvaltning. Investorene er kjente profesjonelle og institusjonelle investorer fra primært Skandinavia, men også Storbritannia og USA.

Fokuset når det kommer til helsefondets investeringer, er hovedsakelig rettet mot Norden:

– Vi ser et stort potensial her. Potensialet kommer fra at vi har veldig høy kvalitet på forskningen i Norden, og så har vi et økosystem av startups, som er i sterk vekst, sier Akay.

– I tillegg ser vi at det er veldig få spesialiserte investorer som oss her. Det gjør det attraktivt for oss å se etter investeringer i Norden.

Aldring og 20.000 milliarder

Markedet generelt for helse og helseinvesteringer er dessuten i vekst. Akay viser til at det er en lang kø av helseutfordringer verden står overfor, som livsstilssykdommer, antibiotikaresistens, demens og en rekke kroniske sykdommer.

En utfordring hun imidlertid legger ekstra trykk på, før coronaviruset engang nevnes, er en demografisk utfordring.

– I verden har vi et antall eldre som kommer til å øke sterkt i årene fremover. Og det er dessverre sånn at aldring er helsefarlig. Alder er en hovedrisikofaktor for veldig mange sykdommer.

– Med dette bildet vet vi at dette er et marked i vekst, som kommer til å ha behov for nye medisinske løsninger.

I dag anslår hun at markedet totalt, inkludert farmasi, biotek, medtek, diagnostikk og digital helse, er verdt rundt 20.000 milliarder kroner.

Coronatrender

Når det gjelder coronapandemien, sier Akay at denne er et eksempel på at det i tillegg til kjente sykdommer kan dukke opp nye medisinske utfordringer og behov for ny innovasjon. 

– I forbindelse med pandemien ser vi flere trender. For det første ser vi ytterligere fokus på medisinsk innovasjon – en enda større interesse for feltet. For det andre ser vi økt fokus på digitale løsninger – det gjelder også for helsesektoren.

– For det tredje er det selvfølgelig fokus på produkter som kan adressere covid-19-problemet direkte, både når det gjelder nye behandlinger og forebygging, som vaksine.

Venter oppkjøp større enn 18 mrd.

Hadean-sjefen går også inn på det at det er oppstartsselskaper som står for mye av innovasjonen i sektoren, og at de store aktørene i bransjen tilegner seg denne innovasjonen gjennom å kjøpe opp de mindre selskapene.

Hun trekker frem norske eksempler som Pronova og Algeta, som ble kjøpt opp av henholdsvis BASF og Bayer i 2013 og 2014 – sistnevnte avtale var verdt nesten 18 milliarder kroner.

– Vi tror det kommer flere og større oppkjøp enn det. Verden er sulten på helseinnovasjon, sier Akay, som samtidig melder om høy oppkjøpsaktivitet globalt for tiden.

– Det er selvfølgelig interessant fra et investeringsperspektiv.

investordagene 2020
investordagen
hadean ventures
ingrid teigland akay
basf
bayer
pronova
algeta
coronavirus
coronapandemien
grunder
oppstartsselskap
startup
alderdom
livsstilssykdommer
antibiotikaresistens
demens
kronisk sykdom
Nyheter
Helse
Finans
Børs