Observe Medical har inngått innledende avtale om å overta svenske Sylak

Med det svenske kjøpet ser Observe Medical mulighet for raskere markedsføring av urinmåleren Sippi i Norden.

SER SIPPI-MULIGHETER: Adm. direktør Björn Larsson i Observe Medical. Foto: Iván Kverme
Helse

Observe Medical  har inngått en avtale om å overta svenske Sylak, opplyser selskapet fredag.

Avtalen er ikke en bindende avtale, men en innledende avtale som gir Observe Medical eksklusiv rett til å ta over samtlige aksjer i Sylak til vilkår som verdsetter det svenske selskapet til 6 millioner svenske kroner på kontant- og gjeldfri basis.

Sylak, som distribuerer anestesiprodukter og produkter til intensivavdelinger i Sverige, inkludert produkter som er komplementære til Observe Medicals Sippi-serie, eies i dag av ABIGO Medical. Omsetningen i fjor nådde 13,4 millioner svenske kroner.

Observe Medical mener selskapets kommersielle organisasjon og tilhørende «go-to-market»-evner i Norden vil bli vesentlig styrket med et kjøp av Sylak. Adm. direktør Björn Larsson peker på at Sylak vil bidra til å intensivere markedsføringen av den digitale urinmåleren Sippi i Norden.

Gjennomføring innen to uker

Etter en eventuell overtagelse vil Sylak-virksomheten bli utvidet til å dekke Norge og resten av Norden samt begge selskapers produktporteføljer.

Observe Medical vil finansiere kjøpet med eksisterende cashbeholdning.

Før en endelig overtagelsesavtale vil Observe Medical gjøre en due diligence i Sylak. Selskapet må også komme til enighet med ABIGO Medical om endelige vilkår.

Det er ventet at transaksjonen vil kunne bli gjennomført rundt 30. oktober.

OBSERV
sylak
abigo medical
distribusjon
sippi
helseutstyr
oppkjøp
m&a
sverige
Nyheter
Helse
Børs