Nye Veier om E39: – Rekkeviddeangst og ladekø skal bli fremmedord

Lange ladekøer og ladere som ikke virker kan gjøre det vanskelig å være elbileier. – Det må være like enkelt å lade som å fylle bensin- og diesel om elbil skal bli en bil for alle, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening. 

"EL39": Administrerende direktør i Nye Veier Anette Aanesland. Foto: Nye Veier
Helse

Det statlig eide selskapet Nye Veier AS lanserer sitt nye pilotprosjekt "EL39", og skal gjøre den nye veien mellom Kristiansand og Ålgård mer elbilvennlig. Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet.  17 mil med med motorvei og nødvendig lading skal bygges som en helhet, og legger nå opp til at markedet skal få lov til å konkurrere om kundene. 

– Rekkeviddeangst og ladekø skal bli fremmedord for de som kjører på vår nye E39, sier Annette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. 

Dagens situasjon er preget av at energiselskapene selv har valgt plassering av ladestasjoner. Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, mener det er viktig å få på plass tilstrekkelig kapasitet og helhetlige løsninger.

– Vi har lenge etterspurt helhetlig planlegging av hurtiglading, å gjøre det i forbindelse med bygging av ny vei er framtidsrettet, ressursbesparende og noe vi virkelig heier på, sier Bu. 

Pilotprosjekt 

 Aanesland mener helhetlige løsninger er veien fremover.

– I sommer så vi mange tilfeller av lang ladekø og ladere som ikke virket. Skal vi bygge veier for fremtiden, må vi unngå slikt, sier Nye-Veier sjefen. 

Erfaringene fra EL39 skal brukes langs alle veistrekningene som Nye Veier skal planlegge og bygge. Aanesland mener dette er et steg i riktig retning for å legge til rette for problemfri bruk av elbil, og at Norge kan bidra til å nå klimamålene. 

– Vi er en betydelig offentlig byggherre og skal være til nytte for trafikantene, poengterer Aanesland. 

Nye Veier As

(Mill. kr.)20192018
Driftsinntekter6.933.0006.653.000
Driftsresultat775.001.154.000
Resultat før skatt806.0001.180.000
Kilde: proff.no