Blodbad i kjendistungt biotek-prosjekt

Stein Erik Hagen, Sundt-familien, Tor Dagfinn Veeen og Edvin Austbø satset stort på Fortuna Fix. Nå er biotek-prosjektet i ruiner og kursfallet er på 95 prosent siden 2017.

STORAKSJONÆR: Stein Erik Hagen har spyttet inn 45 millioner kroner i Salamander Invest. Nå er aksjene hans verdsatt til rundt 6 millioner kroner. Foto: NTB
Helse

Høsten 2015 startet Dag Strømme, kona Masha Strømme og Skagen-gründer Tor Dagfinn Veen investeringsselskapet Salamander Invest, for å investere i det britisk/kanadiske bioteknologiselskapet Fortuna Fix.

Selskapet hadde ambisjoner om å bli ledende på regenerativ medisinsk behandling, og ville bruke pasienters egne omprogrammerte stamceller til å behandle pasienter med nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons, ALS og ryggmargskader.

Gjennom to emisjonsrunder i 2016 ble det hentet inn 79 millioner kroner, hvor den siste kapitalinnhentingen ble gjennomført til en prising på 92 millioner kroner før penger. Alt så rosenrødt ut for prosjektet, og Stein Erik Hagens Canica kom inn på eiersiden med en innsats på 10 millioner kroner.

I årsberetningen for 2016 skrøt styret i Salamander Invest av tilfredsstillende utvikling for Fortuna Fix. Påfølgende sommer gjorde investeringsselskapet en ny emisjon – denne gangen på 170 millioner kroner.

Finanskjendiser inn

Nå var prisingen skrudd kraftig opp og var på 195 millioner kroner før penger. Inn på eiersiden kom et kobbel av kjente investorer som Sundt-familien, Edvin Austbø, Arne Blystad, Grunde Eriksen, MP Pensjon og Klaveness Marine.

Både Stein Erik Hagen og Sundt-familen bidro med 25 millioner kroner hver. Etter kapitalinnhentingen eide Salamander Invest 24,4 prosent av aksjene i Fortuna Fix.

TAP: Adm.direktør Jakob Iqbal i investeringsselskapet Sundt. Foto: Ole Christian Rønning

I årsberetningen for 2017 var det bare positive ord å skimte, og det ble trukket frem at Fortuna Fix hadde sluttført konstruksjon av en produksjonsrobot, oppnådd positive kliniske forskningsresultater, samt etablert et rådgivningspanel med anerkjente fagfolk.

Mangel på kompetanse

Men bioteknologi er ikke alltid en dans på roser og ett år senere var Fortuna Fix blitt et eksplosivt vepsebol. Selskapet var forsinket i forskningen, og ifølge styret i Salamander Invest var kompetansen totalt fraværende.

Basert på utviklingen av Fortuna Fix i 2018 og inn i 2019 ble det besluttet å skrive ned aksjeposten med 25 prosent. 

INIATIVTAKER: Tor Dagfinn Veen i T.D. Veen var med på å etablere Salamander Invest. Foto: Eivind Yggeseth

Og aksjonærene i Fortuna Fix var tydelig forbanna. Sammen med Amgen Ventures og Inflection Capital bestemte Salamander Invest seg for å hyre inn en juridisk rådgiver for å følge opp investeringen.

Det ble derfor tatt opp et kortsiktig lån for å finansiere «due diligence»-prosessen.

Svindyr granskning

Og denne prosessen har vært alt annet enn billig. I årsberetningen til Salamander Invest for 2019 skriver selskapet at det er blitt kostnadsført nærmere 35 millioner kroner, og vesentlige kostnader vil påløpe videre.

«En administrator er oppnevnt med formål om å granske og restrukturere Fortuna Fix. Det foreligger derfor vesentlig usikkerhet med hensyn til videre finansiering og drift av utviklingsprosjektet», heter det.

AKSJONÆR: Arne Blystad kom inn på eiersiden i Salamander Invest i 2017, og kjøpte aksjer på topp. Foto: Iván Kverme

I fjor valgte styret å nedskrive aksjene i Fortuna Fix med nesten 192 millioner kroner. Egenkapitalen i Salamander Invest var ved utgangen av fjoråret bokført til minus 22,3 millioner kroner.

Tsunami av aksjer

Den 31. august i år ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Salamander Invest, hvor det ble konvertert aksjonærlån på 64,8 millioner kroner til aksjer, for å holde hodet over vann.

Konverteringen priset det kjendistunge biotek-prosjektet til 18,2 millioner eller 0,1385 kroner pr. aksje. I forrige emisjon var aksjekursen på 2,77 kroner, noe som betyr at verdiene er blitt barbert med 95 prosent.

I siste redningsaksjon bidro alle de største aksjonærene, og det ble trykket opp 468 millioner nye aksjer. 

Ifølge protokollen fra generalforsamlingen vil det bli gjennomført en reparasjonsemisjon som skal tilføre opptil 150 millioner kroner i frisk kapital. Og lukk øynene – det vil bli utstedt nesten 1,1 milliard nye aksjer.

Til sammen har Stein Erik Hagen spyttet inn rundt 45 millioner kroner i biotek-floppen, og hans innsats er nå verdsatt til i overkant av 6 millioner kroner. 

Styreleder Dag Strømme i Salamander Invest har ikke svart på Finansavisens gjentatte henvendelser vedrørende saken.

Salamander Invest
stein erik hagen
canica
sundt
sundt-familien
edvin austbø
tor dagfinn veen
arne blystad
grunde eriksen
mp pensjon
klaveness marine
jakob iqbal
breaking
Nyheter
Helse