Helse- og omsorgsminister Bent Høie, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim vil i tillegg til helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet være til stede på pressekonferansen.