Går fra app til coronaklinikk og legekontor

Den svenske legeappen Kry har åpnet sitt første coronatestsenter på østkanten. De neste par årene vil selskapet åpne flere legekontorer i Oslo. 

VIL ÅPNE LEGEKONTOR: Benedicte Dahl, daglig leder i Kry Norge har åpnet sin første fysiske filial, en coronaklinikk på Ensjø. Foto: Andreas Bakke
Helse

– Da det smalt 12. mars fikk vi en pasientpågang på 300 prosent mer enn vi er vant til. Takket være en kjempeinnsats fra hjemmekontorene var vi i løpet av få dager nede i en median-ventetid på 10-15 minutter igjen, sier Norge-sjef Benedicte Dahl (29) i den opprinnelig svenske legeappen Kry. 

Selskapet tilbyr videokonsultasjoner med allmennpraktiserende leger. 

I mars måned hadde legeappen høy pasientvekst før det begynte å avta igjen mot sommeren. Nå er brukertallet, ifølge Dahl, stabilisert igjen, men på et høyere nivå enn før landet ble stengt ned. 

Av konkurransehensyn vil ikke Kry opplyse hvor mange pasienter som bestiller en videokonsultasjon pr. uke, utover at det er «flere hundre». 

Digital Medical Supply Norway

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter10,86,8
Driftsresultat−4,8−7,9
Resultat før skatt−5−7,9
Årsresultat−5−7,9
  • I Brønnøysundregistrene går Kry under navnet Digital Medical Supply Norway. Selskapet er heleid av det svenske selskapet Digital Medical Supply AB. 
  • Kry ble grunnlagt i Sverige i 2014, det norske datterselskapet ble stiftet på tampen av 2016. 
  • Foruten Sverige og Norge opererer Kry i dag i Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Coronaveksten roet seg

En av årsakene til at veksten har avtatt de senere månedene er blant annet at stadig flere fastleger er kommet over på digitale plattformer. På sikt tror Dahl at pandemien og de digitale tilbyderne vil bidra til å endre helsevesenet til å sette enkeltpasientens behov i fokus. 

– Digitale helsetjenester har vært omdiskutert og kritisert en stund, men det er en løsning som er viktig og riktig for mange. Vi stiller oss veldig bak fastlegeordningen. Nå som også den er i ferd med å bli mer teknisk anlagt kan det være vi beveger oss mot å bygge et helsevesen som setter pasienten i sentrum, sier Dahl. 

Hentet 1,36 mrd. 

Til tross for økende bruk av legekonsultasjoner over video vil Kry nå satse på å møte pasientene fysisk. 

– I år skulle vi egentlig åpne flere legekontorer, primært i Oslo, men nå er det utsatt til neste år, sier Dahl. 

Hun anslår at Kry vil åpne den sitt første allmennpraktiserende legekontor i Oslo i løpet av første kvartal neste år. 

– Planen slik den er i dag, er å gjøre store investeringer i 2021 og 2022, og å tjene penger først i 2023.

All kapitalinnhenting gjøres fra morselskapet i Sverige. Ved forrige emisjon, som fant sted ved årsskiftet ble det hentet inn rundt1,35 milliarder kroner, som blant annet skal benyttes til utvidelse av tjenesten i Norge og resten av Europa.

Etter emisjonen er konsernet verdsatt til 8 milliarder svenske kroner, ifølge Breakit.se. 

Blant de institusjonelle investorene som sluttet godt opp om emisjonen var blant annet et pensjonsfond for canadiske lærere, Ontario Teachers Pension Plan. 

I tillegg skal Spotify-gründer Daniel Ek ha dukket opp på listen over investorer i selskapet. 

Han skal ifølge det svenske nettstedet sitte på en eierandel på rundt 2,2 prosent.

Åpnet coronaklinikk

I Sverige er overgangen til fysiske legekontorer gjort blant annet gjennom oppkjøp av helsesenterkjeden Helsa. Det har resultert i at det etter hvert vil finnes 19 Kry-legekontorer i Sverige, de to første åpnet i september. I Norge vil det trolig gjøres på en annen måte. 

– Vi er i posisjon til å gripe oppkjøpsmuligheter, men det er organisk vekst og utvikling som er hovedfokus. Sånn som vi har gjort på Ensjø, sier Dahl. 

NYÅPNET: Sykepleier og driftsansvarlig Kristin Smedås (f.v.), testmedarbeider Natalie Emmanuelsson og ansvarlig lege Christoffer Rolseth ved Krys coronaklinikk på Ensjø. Foto: Andreas Bakke

Som følge av pandemien ble Krys første fysiske tilbud i Norge en drive-in coronaklinikk på Ensjø.

Dahl sier at de valgte å åpne her både fordi de fant et egnet lokale, og fordi behovet for rask testing var størst på østkanten.

De første ukene hadde Kry en litt forsiktig oppstartsfase med et begrenset antall, i løpet av den første måneden ble det gjennomført over 500 tester hvorav halvparten ble utført den siste uken.

Utvider til psykolog

I august begynte Kry også å tilby psykologtjenester i Norge, det har selskapet gjort i Sverige siden 2017, konsentrert om angst, depresjon og stressmestring. Så langt har Kry ansatt tre norske psykologer. 

– I Sverige dreier 70 prosent av psykologhenvendelsene seg om disse tre plagene. Norge er et annet land, men det er her vi begynner. Til neste år kommer vi til å gjøre store rekrutteringer til satsingen på psykologtjenester, sier Dahl.