To styremedlemmer takker for seg

Grunde Eriksen and Pamela A. Trail ønsker å tre ut av styret i BerGenBio så raskt som mulig.

EXIT: Grunde Eriksen er en av to styremedlemmer som takker for seg i BerGenBio. Foto: Iván Kverme
Helse

Dagens styre i BerGenBio  , som ble valgt på generalforsamlingen 16. mars 2020, består av Sveinung Hole (styrets leder), Stener Kvinnsland, Debra Barker, Pamela A. Trail og Grunde Eriksen.

Grunnet andre forpliktelser ønsker Grunde Eriksen and Pamela A. Trail å tre ut av styret så raskt som mulig, og før den ordinære generalforsamlingen i 2021. De vil fratre på på den ekstraordinære generalforsamlingen 9. desember 2020 når nye styrerepresentanter formelt blir valgt.

Nominasjonskomiteen foreslår å velge François Thomas og Sally Bennett som nye styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021, med intensjon om å gjenvelge de for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling i 2023.

bergenbio
BGBIO
Nyheter
Helse
Børs