Brukte mindre penger

NORDIC NANOVECTOR: Ble notert på Oslo Børs tilbake i 2015. Foto: NTB Scanpix
Helse

Nordic Nanovector hadde i tredje kvartal driftskostnader på 88,1 millioner kroner, ned fra 100,2 millioner i samme periode i fjor.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 380,7 millioner kroner.

Selskapet skriver i meldingen at de, etter den vellykkede foreløpige analysen i august og fullføringen av den rettede emisjonen i september, nå går mot den viktigste milepælen for tremåneders topplinjedata i den kliniske PARADIGME-studien.

– Studien ventes fullført andre halvår 2021, og generering av disse dataene vil kreve at vi navigerer godt gjennom de nyeste utfordringene med økte COVID-19-restriksjoner, sier fungerende adm. direktør, Lars Nieba, i en kommentar.

Han forventer fortsatt at dette målet vil innfris ved hjelp av protokollendringene, muligheten for å redusere pasientgruppen, samt de andre tiltakene selskapetaktivt implementerer for å drive pasientrekruttering.

Pr. 18. november var 59 pasienter innrullert i Nordic Nanovectors studie.

Nordic Nanovector melder torsdag morgen i en egen børsmelding at de nå også har fullført rekrutteringen av de to gjenstående pasientene til andre kohort av Archer-1 fase 1-sikkerhetsstudien for Betalutin og rituximab i andrelinjebehandling for pasienter med follikulært lymfom med tilbakefall og manglende respons.

Nordic Nanovector

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter0,000,00
Driftsresultat-88,09-100,15
Resultat før skatt-88,05-93,63
Resultat etter skatt-88,20-93,87

Nordic Nanovector

  • Bioteknologiselskap med hovedkontor på Kjelsås i Oslo. 
  • Selskapets hovedprodukt er Betalutin, som utvikles for å kunne behandle kreftformen Non-Hodgkins lymfom. 
  • Adm. direktør er Eduardo Bravo. 
  • Største aksjonær er venturekapitalselskapet HealthCap, Folketrygdefondet og øyelege Ole Morten Halvorsen.
kvartalsrapport
NANO
Nyheter
Helse
Børs