Gentian Diagnostics med resultater fra coronarelatert studie

Foto: Gentian
Helse

Gentian Diagnostics GENT-ME har lagt frem resultatene fra en studie utført i samarbeid med Charité – Universitätsmedizin Berlin og Labor Berlin, opplyses det i en børsmelding.

Studien har vurdert ytelsen til kalprotektin som prediksjon av alvorlige hendelser, som f.eks. innleggelse på intensivavdeling, multiorgansvikt og dødelighet hos pasienter med covid-19.

66 pasienter med mistanke om covid-19-smitte ble registrert i studien. Ved bruk av PCR-testing i svelgepinneprøver ble 47 pasienter testet som negative, mens 19 av dem ble diagnostisert med covid-19. Ytelsen til kalprotektin ble sammenlignet med ytelsen til rutinemessig brukte biomarkører som laktat, C-reaktivt protein (CRP) og procalcitonin (PCT).

Resultatene viste høy ytelse av kalprotektin i prediksjon av multiorgansvikt og opptak til intensivavdeling, og ifølge meldingen hevder dataene derfor i sterk grad at kalprotektin kan representere et tillegg til biomarkørrepertoaret.

Konklusjonen fra studien støtter ifølge meldingen kalprotektin som en ny og nyttig diskriminator hos pasienter med covid-19 med hensyn til sykdomsutfall.