Kinas «Bat Woman» svarer på Trump-anklagene

Trump anklagde Kinas «Bat Woman» for å være opphavet til coronaviruset. Nå kommer hun med slående motbevis.

NYE FUNN: Shi Zhengli, virolog fra Wuhan, hevder at hun har ytterligere bevis for at coronaviruset ikke oppsto i hennes laboratorium. Foto: NTB
Helse

Den kinesiske virologen Shi Zhengli er anerkjent etter sin forskning på virus i flaggermus, og har nå kommet med nye beviser som viser at hennes laboratoritum ikke er kilden til den globale pandemien vi er vitne til. 

Det var i lengre tid usikkerhet ved om coronaviruset først oppsto i hennes laboratorium, før det brøt ut i verden og deretter spredte seg som ild i tørt gress. 

For åtte år siden fikk en gruppe gruvearbeidere mystiske respirasjonssykdommer etter de hadde vasket flaggermusavføring. 

Shi, som også er adm. direktør i Wuhan Institute of Virology, skriver i medisinske journaler at de siste blodprøvene som ble tatt av gruvearbeiderne nå viser at luftveisinfeksjonene ikke har samme virus som det som er opphavet til covid-19.

Funnene er publisert i South China Morning Post, og gjengitt i det velrennomerte britiske naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

Gruvearbeiderne jobbet i en kobbergruve i Yunnan-provinsen i Kina. 

I februar mente Shi at flaggermus kan ha vært bærere av Sars-CoV-2 – viruset som fører til covid-19 – og derfor kom president Donald Trump med anklagelser mot laboratoriet og mente at viruset stammet derfra.

Shi blir også kalt Kinas «Bat Woman» og forklarer at den genetiske oppbygningen i virusene hun forsket på ikke tilsvarer den som nå sirkulerer hos mennesker. Coronaviruset har hittil infisert mer enn 57 millioner mennesker verden over og 1,4 millioner har dødd. 

kina
coronaviruset
wuhan
forskning
donald trump
Nyheter
Helse