Oppløftende resultater fra Targovax-studie

Foto: Targovax
Helse

Targovax  har i dag frigitt 18 måneders oppfølgingsdata fra fase I/II-studien av Oncos-102 i kombinasjon med cellegift mot kreft i lungesekken, opplyses det i en børsmelding.

Median overlevelse (mOS) er ennå ikke nådd, men blir minst 18,2 måneder for førstelinjepasienter som har mottatt ONCOS-102 sammen med cellegift. Til sammenligning blir mOS 14,2 måneder eller mindre for pasienter i kontrollgruppen som bare fikk cellegift.

Ifølge meldingen viser behandlede pasienter bred og kraftig immunaktivering, assosiert med bedre overlevelsesutfall.

– Vi er svært fornøyde med at overlevelsen med ONCOS-102 er så god. Vi har allerede slått fast at ONCOS-102 skaper kraftig immunaktivering, og vi ser nå at denne immunaktiveringen bidrar til at pasientene lever lenger. Hvor mye lenger får vi kanskje vite ved neste avlesning i første halvår 2021, men allerede nå er det veldig lovende,, sier medisinsk direktør i Targovax, Magnus Jäderberg, i en kommentar.

TRVX
Nyheter
Helse
Børs