BerGenBio bekrefter første pasient til Covid-19-studie

Legemiddelselskapet BerGenBio har rekruttert første pasient til fase-II studie av bemcentinib, som en potensiell behandling av Covid-19.

Richard Godfrey, adm. direktør, BergenBio Foto: Eivind Yggeseth
Helse

BerGenBio  bekrefter første pasient rekruttert i fase-II studie av bemcentinib som en potensiell behandling av COVID-19 pasienter i India, fremgår det av en børsmelding tirsdag. 

Fase-II studien vil rekruttere 120 innlagte COVID-19-pasienter på fem behandlingssentre i Sør-Afrika og på syv behandlingssentre i India. 

60 pasienter vil få bemcentinib (som monoterapi eller i kombinasjon med standard behandling) og 60 pasienter vil være i en kontrollgruppe (som kun mottar standard behandling).

Det primære endepunktet for studien vil være tid til klinisk forbedring av minst to punkter (fra randomisering) på en ni-punkts ordinær skala, eller direkte utskrivning fra sykehuset, avhengig av hva som kommer først. 

Studieprotokollen vil tillate samtidig bruk av andre medisiner som anbefales for behandling av Covid-19, inkludert remdesivir og steroidet deksametason. 

En dataovervåkningskomité bestående av en gruppe uavhengige eksperter utenfor studien er opprettet. Dataovervåkningskomitén vil vurdere fremdrift, sikkerhetsdata og kritiske effektendepunkter for studien mens den pågår.