Vil doble antall kliniske studier i Norge

Helse

Regjeringens mål er å doble antall kliniske studier innen 2025, ifølge en melding fra Helse- og omsorgsdepartementet mandag.

Mandag lanseres den første nasjonale handlingsplanen for kliniske studier. Regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av all pasientbehandling, ifølge TDN Direkt.

– Mange flere pasienter skal delta i kliniske studier, og kliniske studier skal være en integrert del av behandlingstilbudet til pasienter. Det skal gjøre fagmiljøene bedre i stand til å ta i bruk ny kunnskap, og bidra til at flere pasienter får muligheten til å prøve ut ny, lovende behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

bent høie
klinisk testing
Nyheter
Helse
Børs