Nærmere lansering i milliardmarkedet

Observe Medical er fortsatt i lanseringsfasen, og hadde ikke overraskende langt høyere kostnader enn inntekter – i jakten på å lansere Sippi i milliardmarkedet.

LA FREM 4. KVARTAL 2020: Adm. direktør Björn Larsson i Obeserve Medical. Foto: Iván Kverme
Helse

Saken oppdateres, trykk refresh...

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Viktigste «resultat» i kvartalet for Observe Medical er «fortsatt fremgang når det gjelder kommersialisering og go-to-market strategi for vårt første produkt Sippi».

Det går frem av kvartalsrapporten fra selskapet tirsdag morgen.

Observe Medical utvikler sykehusprodukter som skal bidra til økt pasientsikkerhet, og et mer effektivt helsevesen. Medtech-myggens håp er at urinmåleren Sippi skal bringe inn store verdier for aksjonærene. 

Selskapet ble splittet fra Navamedic  og notert på Oslo Børs i november 2019 med åpningskurs 5 kroner. Etter noteringen har aksjen gått 500 prosent.

I kvartalet økte inntektene marginalt til 2,9 millioner kroner, opp fra 0,09 millioner i tilsvarende kvartal i 2019.

Mens kostnadene, i jakten på å slå igjennom i markedet, økte til 10,6 millioner kroner i kvartalet, kraftig opp fra 3,6 millioner året før.

Bunnlinjen ble dermed kraftig rødfarget med minus 20,4 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med minus 4,5 året før.

Ny fart for Sippi

Mandag kom nyheten om at Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm vil gjenoppta implementeringen av Observe Medicals urinveismåler Sippi i klinisk bruk, etter en pause i 2020 som følge av covid-19.

Nyheten sendte medtech-aksjen opp 12,9 prosent, til 29,80 kroner på Oslo Børs mandag.

20 milliarders marked

Observe Medical akselerer for tiden utrullingen av den automatiserte digitale urinmåleren Sippi i Norden og utvalgte markeder i Europa.

Medtech-selskapet har ambisjoner om at Sippi skal erstatte dagens manuelle system for urinprøver over hele verden.

Observe Medical

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter2,90,09
Driftsresultat-10,3-4,6
Resultat før skatt-20.4-4,5
Resultat etter skatt-20,4-4,5

Selskapet har mål om salg av 500.000 digitale Sippi-urinmålere og 30 millioner urinposer årlig.

I november i fjor uttalte konsernsjef Björn Larsson i Observe Medical til Finansavisen, at markedet er enormt.

«Det globale potensialet for Sippi er over 20 milliarder kroner i omsetning», sa Larsson.

To dominerende eiere

Største eier i Observe Medical er Navamedic med 21,5 prosent av aksjene. Private equity-selskapet Ingerø Reiten Investment Company (IRIC), er nest største eier med 20,1 prosent. 

IRIC er imidlertid desidert største eier i Navamedic med rundt 23 prosent av aksjene, og topper derfor dominansen som eier i Observe Medical.

IRIC eies av investorene Narve Reiten, Bård Brath Ingerø og Terje Bakken.

Observe Medical 

  • Utvikler medisinske teknologiprodukter for pasienter og helsepersonell. 
  • Selskapet har utviklet produktet Sippi, en automatisert urinmåler, og produktet Sippcoat, som hindrer bakteriell migrasjon i lukkede innsamlingssystemer. 
  • Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Björn Larsson.