Emisjon i Nordic Nanovector

Helse

 

Nordic Nanovector har engasjert ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets for å gjennomføre en emisjon på inntil 20 prosent av selskapets utestående aksjekapital.

Advokatfirmaet Selmer fungerer som juridisk rådgiver for Nordic Nanovector.

Nettoinntektene fra emisjonen skal blant annet brukes til fase 3-prøve og forberedelse av markedslansering, samt generelle forretningsformål. Det er ventet at emisjonen sikrer finansiering gjennom andre kvartal 2022.