Fremdrift med pasientrekrutteringen til kreftstudier

PCI Biotech holder fremdriften oppe for rekrutteringen til selskapets kreftstudier. 

LA FREM TALL: Adm. direktør Per Walday i PCI Biotech. Foto: Eivind Yggeseth
Helse

(Saken skrives)

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

 

PCI Biotech jobber med utvikling av kreftbehandlinger, og hadde følgelig knapt med inntekter i fjerde kvartal. Med pågående kreftstudier i jakten på et gjennombrudd, endte resultatet naturlig i minus.

Biotekselskapet fikk et negativt driftsresultat på minus 21,4 millioner kroner – en forbedring fra minus 25,3 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Driftsinntektene falt imidlertid til 1,6 millioner kroner i kvartalet, ned fra 2,1 millioner i tilsvarende kvartal året før.

PCI Biotech utvikler og kommersialiserer nye terapier for behandling av kreft gjennom selskapets fotokjemiske internaliserings (PCI) teknologiplattform. Selskapet har tre forskjellige antikreftparadigmer.

Selskapets hovedstudie fimaChem, som jobber spesifikt mot kreftceller, annonserte i november at første pasient er blitt tatt opp i studien i Sør-Korea. 

Økt pasientrekruttering

Flere initiativer er implementert i fimaChem-studien i kvartalet for å oppnå langvarig rekruttering. Foruten å gå inn i Asia, er det viktigste initiativet protokollendringen som er gjort for å utvide den kvalifiserte pasientpopulasjon og tillegg av nye kliniske lokasjoner.

Totalt 47 studielokasjoner var åpne ved utgangen av januar over hele EU, USA og Asia, og alle stedene opererer under den endrede protokollen.

Selskapet ser indikasjoner på økt screening og påmelding etter implementeringen av den nye endrede protokollen og åpningen av asiatiske studielokasjoner, men forventer ikke å se den fulle effekten av initiativene før covid-19-situasjonen forbedres.

PCI Biotech holder fokus på innmelding av pasienter i fimaChem-studien. Den planlagte midlertidige analysen fra studien er fortsatt ventet en gang mellom andre halvår 2022 og første halvår 2023.

PCI Biotech Holding

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter1,62,1
Driftsresultat-21,4-25,3
Resultat før skatt-26,5-25,3
Resultat etter skatt-26,5-25,3

PCI Biotech Holding

  • Bioteknologiselskap som driver utvikling og kommersialisering innen behandling av kreft. 
  • Har kontor ved Oslo Cancer Cluster Incubator på Ullern i Oslo. 
  • Adm. dir. er Per Walday. 
  • Største aksjonær er investor Erik Must gjennom selskapet Fondsavanse AS.