Arctic Bioscience inngår ny avtale

Dagens signerte avtale sikrer at Arctic Bioscience-studie kan gjennomføres i henhold til planen.

Helse

 

Arctic Bioscience har signert en 3-årig avtale på 75 millioner kroner med Smerud Medical Research International, opplyses det i en børsmelding.

Den gjelder oppstart av fase IIb-studie for behandling av mild til moderat psoriasis med selskapets legemiddelkandidat, HRO350, som er utviklet fra sildrognolje.

Studien vil omfatte over 500 pasienter i syv land, og rekrutteringen er planlagt å starte i første kvartal 2022. Smerud Medical Research International vil denne uken starte med å identifisere sentre for studien.

Ifølge meldingen er formålet med studien å undersøke effekten og sikkerhet ved bruk av HRO350, samt å etablere dosering.