Aker-selskap setter bærekraftmål mot 2030

Helse

 

Aker BioMarine har lansert bærekraftmål mot 2030 og vil blant annet kutte CO2-utslippene fra produksjonen pr. tonn krill med 50 prosent innen 2030 og nå et nullutslippsmål innen 2050, fremgår det av en børsmelding tirsdag. 

I tillegg vil selskapet implementere bruken av grønn ammoniakk som drivstoff for skipene og støtte AION, et nylig lansert sirkulært selskap som fokuserer på gjenbruk av alle typer produkter, inkludert plastikk, til nye produkter. 

– De siste ti årene har vi kuttet våre CO2-utslipp per tonn krill produsert med rundt 50 prosent. Målet nå, er å gjøre det samme igjen i løpet av de neste ti årene, sier adm. direktør Matts Johansen i Aker BioMarine.

Det skal også redusere drivstofforbruket ved å lete etter krill gjennom bruk av havdroner og flyvende droner.