BerGenBio har fullført registrering

Helse

 

BerGenBio har fullført registrering i kohort C1 i fase II-studien av bemcentinib i kombinasjon med anti-PD-1-terapi Keytruda (pembrolizumab) hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft, opplyses det i en børsmelding.

Studien gjennomføres i tre kohorter. I kohort C1 er det registrert totalt 13 pasienter, og de første dataene fra studien forventes innen 24 uker.

Dersom studien er vellykket vil den utvides til kohort C2, og da vurdere ytterligere 29 pasienter.

Studien gjennomføres av BerGenBio i samarbeid med MSD, et selskap under Merck & Co., som fortsetter å levere Keytruda til bruk i studien under en samarbeidsavtale signert i mars 2017.