Mot børs med bråk i rekkene

Gentian Diagnostics skal omdannes til ASA for å bli børsnotert. Samtidig er det bråk i selskapet der gründeren har tatt dissens. Samt en større gruppe aksjonærer.

VIL PÅ OSLO BØRS: Gentian-styreleder Thomas Settevik har med seg en gründer som har tatt dissens, og en aksjonærgruppe som vil ha et annet styre, når selskapet nå søker seg mot ordentlig børs. Foto: Holta
Helse

I vinter gikk Gentian Diagnostics-aksjonær John Afseth til angre på sjefen i selskapet, som ikke hadde vært på kontoret på et helt år. Nå går han til angrep på styret for å underslå at det er uenighet i valgkomitéen.

I et brev til styret og aksjonærene i biotekselskapet angriper John Afseth at det i innkallingen til generalforsamlingen kun er medtatt styreforslaget fra flertallet i valgkomitéen, mens komité-medlem Erling Sundrehagens forslag ikke fremkommer.

Selskapet vil nå omdannes til ASA for å søke om notering på Oslo Børs i stedet for dagens notering på Euronext Growth.

VIL I STYRET: Tidligere styreleder i Gentian, John Afseth, har åpnet for comeback i styret, og kritiserer nå at alternative styremedlemmer ikke fremkommer for aksjonærene på generalforsamlingen. Foto: Foto: Eivind Yggeseth

– Respektløst

John Afseth er aksjonær i Gentian, og hevder han har støtte fra godt over 10 prosent av aksjonærene. Nå varsler han at det mest naturlige er å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling slik at styret velges slik han ønsker.

Afseth argumenterer med at Gentian bør følge anbefalingene til gjennomføring av generalforsamling slik ASA-selskaper er pålagt.

«Jeg finner dette utrolig respektløst mot GDs grunnlegger og udiskutabelt den viktigste enkeltpersonen mht utviklingen av samtlige av selskapets produkter», skriver Afseth i brevet.

Vil ha sjef-vikar

Afseth klager på at valgkomitéens innstilling ikke medfølger innkallingen til generalforsamling:

«Det er lett å tenke at styret og ledelse her handler helt bevisst mht å holde viktig informasjon borte fra aksjeeierne», skriver Afseth.

Han peker på at styrevalg er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, men at det ikke er fremlagt på en ryddig og åpen måte, hvorpå han tar til orde for en ekstraordinær generalforsamling.

Som følge av at adm. direktør i Gentian fortsatt befinner seg i Tyskland ber han også om at det utpekes en stedfortreder for henne til generalforsamlingen.

Egeninteresse

Gentian har utviklet diagnostiske tester med sensitive biokjemiske produkter for bedre diagnostikk og kostnadsreudksjoner i behandling av nyre, inflammasjon, hjerte- og karsykdommer, kreft og virusinfeksjon.

John Afseth startet sin karriere som en av gründerne i Dynal, og har siden bekledd ulike roller i Medinnova, Abbot Labs, Simtronics og Photocure samt hatt styreplass i gruveselskapet IGE, Baltic Sea Property, Playsafe, Aqua Bio Technology og Terra Markets.

Afseth var styreleder i Gentian frem til Thomas Settevik tok over våren 2017. Han flagget i vinter interesse for å tre tilbake til styret.