Fransk kjøper har fått 98 prosent – nå blir det tvangsinnløsning

Franske Lesaffre har sikret seg 98 prosent av aksjene i NattoPharma. Resten blir tvangsinnløst, og selskapet tas av børs.

KJØPES OPP: NattoPharma, her ved adm. direktør Kjetil Ramsøy. Foto: Ivan Kverme
Helse

 

Den franske fermenteringsgiganten Lesaffre har oppnådd 98 prosents aksept for sitt bud på det Oslo Børs-noterte kosttilskuddsselskapet NattoPharma. Aksjonærene som representerer de gjenværende prosentene, vil nå bli tvunget til å selge.

Lesaffres bud er på 35 kroner pr. aksje, og akseptperioden har løpt ut. Franskmennene har ved utløpet av akseptperioden sikret 20,6 millioner aksjer i NattoPharma.

Dette inkluderer aksjene Lesaffre har skaffet tidligere, som utgjør rundt 77 prosent.

Siden betingelsen om minimum 90 prosents aksept er innfridd, blir det nå tvangsinnløsning av de gjenværende aksjene.

Dessuten vil NattoPharma bli tatt av børs.