KjøpLogg inn

Pasienter med sjelden lungekreft lever lenger etter Targovax-behandling

Targovax-medisin har ifølge selskapet ført til at pasienter med en sjelden type lungekreft lever lenger.

Publisert 10. juni 2021 kl. 14.31
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 359 ord
RESULTATER: Targovax melder om lovende resultater for sin kreftmedisin. Her Konsernsjef Øystein Soug. Foto: Targovax

 

Targovax melder torsdag at selskapet har fullført en oppfølging av pasienter med sjelden lungekreft som har fått selskapets kreftmedisin ONCOS-102.

Ved to-års oppfølgingen er det ifølge selskapet klart at medianoverlevelsen vil bli mellom 21,9 og 25 måneder for pasienter som fikk førstelinje-behandling med ONCOS-102 i kombinasjon med cellegift. I kontrollgruppen som kun mottok cellegift var medianoverlevelsen på bare 13,5 måneder, som er på linje med resultater fra tidligere studier der den samme cellegiften har blitt undersøkt.

Svært lovende

Dr. Luis Paz-Ares, leder ved Medisinsk Onkologisk Avdeling ved «Doce de Octubre»-sykehuset i Madrid, kommenterer i meldingen at resultatene er lovende.

 «Mesoteliom er en utfordrende sykdom med generelt dårlig prognose, og det er et stort medisinsk behov for nye, innovative behandlinger som ONCOS-102. Selv om dette er en liten studie er overlevelsen svært lovende, spesielt siden resultatene kan kobles til ONCOS-102 sin evne til å skape immunaktivering i kreftsvulstene. Disse resultatene støtter opp om videre klinisk utvikling i mesoteliom, og vi ser frem til å delta i fremtidige studier med ONCOS-102,» sier Paz-Ares i meldingen.

Forbedrer andre medisiner

Det ble ifølge selskapet også vist at ONCOS-102 fører til kraftig immunaktivering, som var klart sterkest i pasienter med god overlevelse. Immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere ble nylig godkjent i mesoteliom, og Targovax vurderer nå muligheten for å teste ONCOS-102 i pasienter som har blitt resistente mot behandling med disse sjekkpunkthemmerne.

«Immunterapi har nylig gjort sitt inntog i mesoteliom gjennom den første godkjenningen av sjekkpunkthemmerne Opdivo og Yervoy, men flertallet av pasientene får ingen effekt eller tilbakefall etter behandlingen,» sier Øystein Soug, administrerende direktør i Targovax i meldingen.

«Virkningsmåten til ONCOS-102 er å stimulere en immunrespons som er komplementær til sjekkpunkthemmere, og således kan forbedre effekten av disse.»

Han trekker videre frem at selskapet allerede har dokumentert at ONCOS-102 kan gjenskape responser i pasienter som er resistente mot behandling med sjekkpunkthemmere.

Totalt deltok 31 pasienter i studien, hvorav 20 fikk kombinasjonsbehandling med ONCOS-102 og cellegift som ble sammenlignet mot 11 pasienter som kun fikk cellegift. 14 av pasientene var i første-linje. Studien var en randomisert, ikke-blindet fase 1/2-studie for å undersøke bivirkningsprofil, virkningsmåte og klinisk effekt, og danner grunnlaget for videre utvikling av ONCOS-102 i mesoteliom.