BerGenBio presenterte lovende resultater

Helseselskapet BerGenBio presenterte lovende testresultater på konferansen Annual American Society for Virology.

VISTE FREM: BerGenBio har vist frem resultater. Her ved Richard Godfrey, adm. direktør i selskapet.  Foto: Eivind Yggeseth
Helse

 

BerGenBio, som utvikler nye, selektive AXL-kinasehemmere for alvorlig, uoppfylt medisinsk behov, har kunngjort prekliniske data som evaluerer bemcentinib. Selskapets selektive AXL-hemmer for behandling av SARS-CoV-2-infeksjon ble presentert på konferansen Annual American Society for Virology, ifølge en melding fra selskapet. 

Presentasjonen ble holdt av BerGenBios samarbeidspartner Mr. Dana Bohan, en doktorgradskandidat fra University of Iowa, som skisserte tidligere kunngjørte funn fra prekliniske studier utført i laboratoriet til professor Wendy Maury, professor i mikrobiologi og immunologi ved University of Iowa.

Studiene hadde som mål å evaluere AXL som et terapeutisk mål for covid-19-infeksjon og den potensielle effekten av BerGenBios selektive AXL-hemmer, bemcentinib, for å forhindre infeksjon av SARS-CoV-2.

Forskerne konkluderte med at fosfatidylserinreseptorer, slik som AXL, forbedrer SARS-CoV-2-infeksjon, og at hemming av AXL er et potensielt lovende terapeutisk mål for covid-19.

Nye data som undersøkte bemcentinib mot SARS-CoV-2 mutasjoner ble også presentert. Disse dataene viser at bemcentinib også er effektiv til å forhindre SARS-CoV-2-infeksjon ved å bære sirkulerende mutasjoner.

BerGenBio

  • Bioteknologiselskap som utvikler legemiddelkandidater mot de fleste aggressive kreftformer. 
  • Har hovedkontor i Bergen. 
  • Driver også med klinisk utvikling i Oxford, Storbritannia. 
  • Adm. dir. er Richard Godfrey. 
  • Største aksjonær er Trond Mohns Meteva.