Exact Therapeutics med 36,2 millioner i minus

I løpet av første halvår tapte Exact Therapeutics 36,2 millioner kroner. 

Publisert 22. sep. 2021 kl. 18.19
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 134 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Rafiq Hasan i Exact Therapeutics. Foto: EXACT Therapeutics

 

Exact Therapeutics har ingen inntekter å vise til. I løpet første halvår fikk selskapet et negativt driftsresultat på 36,4 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 12 millioner kroner i første halvdel av 2020. 

Selskapet fikk et resultat før og etter skatt på minus 36,2 millioner kroner, mot et negativt resultat på 11,3 millioner kroner for et år siden. I løpet av hele 2020 hadde Exact Therapeutics et negativt resultat på 33,1 millioner kroner.  

Forskning og utvikling sto for 47 prosent av utgiftene i første halvdel av 2021, ned fra 55 prosent året før.

«Covid-19-pandemien har hatt en betydelig innvirkning på pasientinnmelding i AKTIVER-studien. Selv om det er tegn på lettelser i restriksjonene, har ikke et normalt klinisk utviklingsmiljø blitt gjeninnført», skriver selskapet i halvårsrapporten.

Exact Therapeutics

(Mill. kr) 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Driftsinntekter - -
Driftsresultat -36,4 -12,0
Resultat før skatt -36,2 -11.3
Resultat etter skatt -36,2 -11,3