KjøpLogg inn

PCI Biotech avslutter RELEASE-studie

Det kreftfokuserte biofarmasøytiske selskapet PCI Biotech, kunngjorde mandag at de avslutter RELEASE-studien i en børsmelding.

Publisert 24. jan. 2022 kl. 21.36
Oppdatert 24. jan. 2022 klokken 22.22
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 203 ord
PCI BIOTECH: Avslutter RELEASE-studie Foto: Eivind Yggeseth

 

PCI Biotech utvikler en ny behandlingsløsning for ekstrahepatisk gallekanalkreft. Kreftformen er en relativt sjelden kreftform uten godkjente behandlingsalternativer. I Europa og USA har selskapet gjennomført en klinisk studie på en ny behandling for galleveiskreft, for å dokumentere sikkerhet og effekt for markedsføringstillatelse. 

Basert på oppmuntrende fase I-studieresultater, startet PCI Biotech en klinisk studie kalt «RELEASE».

Utkonkurrert

Beslutningen om å stoppe RELEASE-studien er basert på resultater fra andre kliniske forsøk presentert ved American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancer Symposium den 20.–22. januar. 

Fra TOPAZ-1-studien ble det vist at en kombinasjon av immunkontrollpunkthemming med gemcitabin og cisplatin gir en betydelig overlevelsesfordel for pasientene med avansert galleveiskreft, sammenlignet med RELEASE-studiens kombinasjon av placebo og gemcitabbin og cisplatin.

Selskapet forventer at disse resultatene raskt vil endre førstelinjestandarden for behandling av pasienter med inoperabel perihilær eller distal gallekanalkreft, som er pasientgruppen RELEASE-studien sikter seg inn på. 

En slik endring i standardbehandlingen vil gjøre det utfordrende å fullføre RELEASE-studiet, og potensielt utilstrekkelig for å bli godkjent.

 – Å stoppe RELEASE var en vanskelig beslutning å ta, men det er nødvendig å ta slike beslutninger når konkurranselandskapet endrer seg slik. RELEASE-studien har krevd en enorm innsats, ikke minst av pasientene som delta og våre investorer, sier administrerende direktør Per Walday.

Mandag falt PCI Biotech på Oslo Børs med 10,36 prosent.