STØRSTE EIER: Borregaard eier 60 prosent i LignoTech Ibérica, mens Sniace-gruppen har resten. Her konsernsjef i Borregaard, Per A. Sørlie. Foto: Ivan Kverme

Borregaard-datter må holde ut til 2022

Neste måned kunne det vært slutt, men LignoTech Ibéricas avtale med spanske Sniace varer nå ut 2021.

Det Oslo Børs-noterte spesialkjemikonsernet Borregaard har meddelt at den spanske Sniace-gruppen vil fortsette å forsyne LignoTech Ibérica med råmaterialer til utgangen av 2021.

LignoTech Ibérica er 60 prosent eid av Borregaard, mens Sniace-gruppen, som blant annet produserer cellulose til tekstilindustrien, eier resten.

Styret i LignoTech Ibérica besluttet i oktober 2017, som følge av utfordrende markedsforhold, å be om terminering av forsyningsavtalen, som forplikter Sniace til å levere og LignoTech Ibérica til å motta ligninråmateriale.

Rettighet utøvet

Denne termineringen kunne tidligst ha effekt fra 25. oktober i år, mens Sniace har hatt en rettighet til å be om en forlengelse av forsyningsavtalen til 31. desember 2021.

En slik forlengelsesrett er nå utøvet, og utøvelsen anerkjennes av LignoTech Ibérica, ifølge Borregaard.

Forsyningsavtalen gjelder dermed til utgangen av 2021.

Termineringen vil ha effekt fra 1. januar 2022, med mindre partene blir enige om å videreføre samarbeidet, opplyses det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også