Skal levere solkraft i containere

Scatec Solar vil vokse mer på mindre anlegg, og venter bedre lønnsomhet i nysatsingen Release enn for de største prosjektene.

SATSER SMÅTT: Scatec Solar, her ved konsernsjef  Raymond Carlsen vil vokse videre på mindre anlegg i container.  Foto: Ivan Kverme
Industri

Kapasitetsveksten til Scatec Solar har tilnærmet utelukkende kommet fra enorme solparker de seneste årene, men også mellomstore anlegg er blitt stadig mer interessant.

Krav om statsgarantier og behovet for utviklingsbanker på laget har tidvis bidratt til å gjøre utbyggingsprosessen mer tidkrevende enn den trenger å være og dermed strømmen unødvendig kostbar.

Dette er bakteppet for at selskapet nå ønsker å tilby containerbaserte solanlegg gjennom leasingløsningen Release.

FN-partner

De containerbaserte solparkene skal blant annet installeres hos industri- og gruveaktører som kan bytte ut deler av dieselforbruket på steder uten strømnett med fornybar energi.

Løsningen vil også kunne brukes av organisasjoner og andre aktører med midlertidig behov for kraft.

Scatec Solar samarbeider eksempelvis allerede med FN og har levert et anlegg til organisasjonen i Sør-Sudan.

Sier lite om lønnsomhet

Hverken konsernsjef Raymond Carlsen eller finansdirektør Mikkel Tørud ønsker foreløpig å gå i detaljer knyttet til lønnsomheten for Release-prosjektene.

– Vi forventer at avkastningen på Release skal ligge over det vi gjør ellers, altså over de 12-14 prosentene vi legger til grunn for investeringer i de største prosjektene, men vi er ikke mer konkrete enn dette på nåværende tidspunkt, sier Tørud.

scatec solar
kapitalmarkedsdag
solenergi
startsidenpromo
Nyheter
Industri