Frir til Stordalen

Etter oljen skal vi leve av søppel. Det tror i hvert fall Norsep, som vil bygge opp et nytt, norsk industrieventyr.

SELGER SKADELIGE STOFFER SOM INDUSTRIRÅSTOFF: – Dette er urban mining i praksis, sier Albert Buer, gründer i Norsep. Foto: Anders Horntvedt
Industri

PORSGRUNN: – Jeg sender gjerne en flørte-emoji til den knakende kjekke Petter Stordalen. Han står øverst på listen over investorer vi skal snakke med, sier Albert Buer (45), gründer og styremedlem i Norsep.

Selskapet har brukt rundt 12 millioner kroner på en teknologi for å hente ut skadelige stoffer fra røyken som oppstår når husholdningsavfall brennes.

Avfallet blir brent opp i store forbrenningsanlegg, som eies av enten kommunene eller av selskaper som håndterer avfallet på oppdrag for offentlig sektor.

BYSBARN: Hotellkonge Petter Stordalen. Foto: NTB Scanpix

Børekraftige tungmetaller

– Dette er urban mining i praksis. Vi har laget en bærekraftig og kostnadseffektiv metode som gjør tungmetaller verdifulle innenfor en sirkulær økonomi, reklamerer Buer.

Selskapet holder til i industriparken på Herøya, vest for Porsgrunn sentrum. Tidligere var Hydro enerådende her. 

Nå huser området til sammen 80 bedrifter, fra industrilokomotiver som Yara og Equinor til små gründerselskaper som Norsep.

På bordet i et møterom i industriparken sitter Buer og utviklingssjef Per Bakke med syv–åtte glass med skrulokk på bordet foran seg.

Innholdet i alle glassene er grått, og det varierer i konsistens. Noe av det er fint pulver, noe ser ut som leire som ligger oppi i en uklar væske, og noe er små, faste klumper på størrelse med spillterninger. 

Vi ønsker å ha med partnere som vil være med på et nytt, norsk industrieventyr
Albert Buer, Norsep

– Verdifullt industriråstoff

– Dette er flyveaske fra et forbrenningsanlegg i Kristiansand. Etter vår kjemiske prosess sitter vi igjen med verdifullt industriråstoff, sier Buer.

Flyveasken er de små partiklene som normalt ville ha gått opp i lufta sammen med røyken. Bunnasken er det som ligger igjen når forbrenningen er ferdig.

Det er i asken som stiger til værs at Norsep finner de interessante stoffene.

INDUSTRISENTRUM: Norsep har Yara, Equinor og andre gründerbedrifter som naboer. Foto: Anders Horntvedt

Sink, kobber, bly og kadmium er blant de skadelige stoffene som finnes i flyveasken. Etter raffineringen hos Norsep er konsentrasjonen av disse stoffene kommet opp i et såpass høyt nivå at det kan selges til industrikunder.

– I dag må forbrenningsanleggene deponere det farlige avfallet. Med vår prosess kan man spare de pengene og i tillegg få betalt, sier Buer.

I et nabobygg i industriparken har Norsep et pilotanlegg til 10 millioner kroner. Anlegget ble åpnet av miljøvernminister Ola Elvestuen (V) i oktober 2018. Det ble finansiert gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge. 

Jakter risikokapital

Norsep er nå på jakt etter investorer og industrielle partner som vil investere penger i prosjektet.

– Vi er kommersielt klare nå. Vi ønsker å ha med partnere som vil være med på et nytt, norsk industrieventyr, sier Buer.

Buer skal både snakke med risikoglade investorer og større bedrifter som ser muligheten for et nytt forretningsområde. 

FIKK PILOTANLEGG AV STATEN: – Vi er kommersielt klare nå, sier daglig leder Albert Buer i Norsep (t.h.). Her sammen med utviklingssjef Per Bakke. Foto: Anders Horntvedt

– Jeg har noen personligheter på listen som jeg skal ta kontakt med. Dette kommer jeg til å bruke mye tid på fremover, og jeg ønsker å ha én eller flere nye eiere på plass før påsken 2020, legger han til.

– Eksakt beløp blir tema i samtalene vi skal ha, men vi kommer langt med 20 millioner kroner, sier han.

Porsgrunn er hotelleier Petter Stordalens hjemby, og han startet karrieren som bærselger på torget. Stordalen snakker også gjerne om grønne verdier.

– Nå har han virkelig muligheten til å gjøre en forskjell når det kommer til miljøet, sier Buer.

Priset til 13 millioner

Siste åpne verdsettelse Norsep ble fastsatt våren 2018. Da kom Telemark Utviklingsfond inn til en verdsettelse på 13 millioner kroner.

– Siden da har vi utviklet prosessen videre og opparbeidet oss betydelig kunnskap og erfaring gjennom drift av pilotanlegget, så vi mener bedriftens verdi har økt betydelig, sier Buer.

Som konkurrenter nevner han NOAH, som eies av Bjørn Rune Gjelsten, og som driver et deponi utenfor Holmestrand.

En annen konkurrent er Stena Recycling og deres testanlegg for flyveaske i Danmark.

RAFFINERER: – I dag må forbrenningsanleggene deponere det farlige avfallet. Med vår prosess kan man spare de pengene og i tillegg få betalt, sier Albert Buer i Norsep. Foto: Anders Horntvedt

Har startet fem selskaper

Buer har bakgrunn som teknolog fra Universitetet i Sørøst-Norge, og han har tidligere vært med på å starte opp flere selskaper.

– Dette er det femte selskapet jeg har grunnlagt, sier han.

Han har blant annet vært medgründer i TS-Technology, som laget en metode for å få ut oljedråper fra vann. Selskapet ble i 2012 kjøpt opp og fusjonert inn i Cameron.

Spor av noen store salgsgevinster er imidlertid ikke synlige i Buers holdingselskap, Emvi. I 2013 hadde selskapet en egenkapital på 1,2 millioner kroner.

Ved utgangen av 2018 var egenkapitalen i Emvi nede i minus 83.000 kroner.

Norsep

(Mill. kr)20182017
Driftsinntekter0,00,0
Driftsresultat−0,80,0
Resultat før skatt−0,80,0
Årsresultat−0,80,0
Eiere: OIW Process (51 %), Odd Henning Groven (34 %) og Telemark Utviklingsfond (15 %). OIW Process er i sin tur eiet av Albert Buer (61,6 %), AF Gruppen (20 %), Jan Gregor Høydahl Sørli (8 %), Susan Heldal (8 %) og Roger Sporsheim (2,4 %).
porsgrunn
herøya
telemark
Miljø
energi
Nyheter
Teknologi
Miljø
Industri