Meglerhus frykter for kroken på døra for REC - Massakrerer kursmålet med 83 prosent

KURSKOLLAPS? Sparebank 1 Markets tror REC kan få store likviditetsproblemer innen kort tid. Verdiene av produksjonsanleggene er høyst usikre, ifølge meglerhuset. Her ved storaksjonær Jens Ulltveit-Moe. Foto: Iván Kverme

Om ikke silisiumprisene tar seg kraftig opp og en omfattende handelsavtale mellom USA og Kina materialiserer seg raskt, kan REC være i store vansker.

Tirsdag var SpareBank 1 Markets ute med en oppdatering på REC.

For aksjonærene i kriseaksjen, som har falt om lag 45 prosent bare det siste året, er ikke analysen lystig lesning.

Meglerforetaket, som for øvrig har hatt corporateoppdrag for REC, velger å massakrere kursmålet fra 6 kroner til 1, en justering på over 83 prosent.

Analytikerne poengterer at markedet for polysilisium nærmest har falt kontinuerlig i ti år. Prisen for høykvalitets polysilisium står nå i all-time low, med en pris på 7,60 dollar per kilo.

Tilbudsoverskudd av silangass

Markedet for silangass er på om lag 5.400 tonn. Ifølge SpareBank 1 Markets har REC en markedsandel på om lag 70 prosent (Butte-produksjon) med tilhørende ebitda-margin på om lag 70 prosent.

REC og Youser Group har gjennom en joint venture etablert et superanlegg i Kina for produksjon av silangass – Yulin. Initielt skulle REC eie 50 prosent av anlegget, men på grunn av pengemangel er ikke eierandelen større enn 15 prosent, og selskapet har ingen styremedlemmer. SpareBank 1 Markets tror de økonomiske incentivene for å øke produksjonen, og dermed sende prisen på silangass ned, er for store til at Yulin vil holde tilbake.

Refinansieringsrisiko

Meglerhuset mener selskapet trenger ekstern finansiering innen maksimalt 12 måneder i det nåværende markedsklimaet.

Med negativ operasjonell kontantstrøm, og stor usikkerhet rundt verdien av produksjonsanleggene, blir det ikke lett, eller billig, å få refinansiert selskapet.

I tillegg ser meglerhuset flere hendelser som vanskelig lar deg predikere utfallet av, deriblant en skatteregning på opptil 240 millioner dollar fra norske myndigheter, som i verste fall kan sende selskapet i skifteretten.

På en lånefasilitet har REC en covenant på minimum 15 millioner dollar i likvide midler. Med en kontantbeholdning på 38 millioner dollar, utgifter i forbindelse med nedstengningen av Moses Lake og mange millioner dollar i månedlig cash burn, er selskapet avhengig av en kraftig oppgang i silisiumprisene og at en oppfattende handelsavtale mellom USA og Kina, som fjerner den kinesiske tollavgiften på 57 prosent på polysilisium, materialiserer seg innen ikke altfor lang tid.

REC diskuteres heftig på vårt forum. Ta del i diskusjonen her!

Moses Lake kommer aldri på igjen

Mange REC-optimister mener at Moses Lake er en gratis opsjon gitt RECs markedsverdi på om lag én milliard kroner.

Det er ikke analytikerne i SpareBank 1 Markets enige i.

Meglerforetaket estimerer en kontantkostnad på åtte dollar per kilo på Moses Lake-anlegget under full produksjon. Det betyr at om handelsbarrierene med Kina skulle bli opphøre, og REC igjen får tilgang til det kinesiske markedet, så er fortsatt ikke dagens polysilisiumspris høy nok til at anlegget genererer kontanter.

SpareBank 1 Markets mener Moses Lake i beste fall utgjør en opsjon som koster 18 millioner dollar årlig, og som i tillegg har en signifikant oppstartskostnad. Meglerforetaket tror det er risiko for at Moses Lake-anlegget aldri kommer tilbake i produksjon.

Aksjen hudflettes på børs og faller 20,95 prosent til 3,49 kroner.

Ulltveit Moe-familien eier om lag 23 prosent av de utestående aksjene i REC.

REC-investor Nicolay Grove var gjest i FaTV fredag forrige uke. Se innslaget her:


Les også