Nordea Markets oppjusterer kursmålet og tror på marginforbedringer for Veidekke

HAR GRUNN TIL Å SMILE: Konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson, har sett Veidekke-aksjen klatre 25 prosent de siste tre månedene. Nordea Markets tror fortsatt det er mer å gå og henviser til historisk prising. Foto: Kaare Martin Granerud

Nordea tror at Veidekke vil betale ut 5,25 kroner i utbytte for inneværende år.

I en oppdatering oppjusterer Nordea Markets kursmålet på Veidekke fra 105 til 115 kroner og gjentar kjøp.

Nordea påpeker at entreprenør-markedet har vokst kraftig de siste årene, og det de forventes lavere vekst fremover. Innenfor bygg- og ingeniørtjenester forventer Nordea fortsatt høy aktivitet.

Meglerforetaket oppjusterer marginestimatene og forventer nå en inntjening per aksje på 9,3 kroner i 2020, noe som impliserer en P/E-multippel på 11,2x for neste år. Nordea tror Veidekke vil betale et utbytte på 5,25 kroner for 2019, noe som gir en direkteavkastning på om lag fem prosent.

Historisk har aksjen handlet til en 12-måneders fremtidig inntjening på 11-12x og en direkteavkastning i området 5-5,5 prosent, ifølge meglerhuset.

Derfor blir kursmålet satt til 115 kroner basert på en blanding av multippel-baset verdsettelse og en DCF-modell.

Meglerhuset ser dermed en oppside på om lag 11 prosent i Veidekke, som ifølge Nordea forventes å opprettholde en aktiv rolle hva gjelder konsolidering av entrepretør-markedet.

Aksjen stiger 0,19 prosent til 104,10 kroner på Oslo Børs. De siste tre månedene har aksjen klatrer 25 prosent.