Norske Skog-IPO overtegnet

MOT ENDEN AV TUNNELEN: Investeringsdirektør i Oceanwood og styreleder i Norske Skog, John Chiang (t.h.), har arbeidet med restruktureringen av papirkonsernet i over to år. Her med konsernsjef Sven Ombudstvedt. Foto: Eivind Yggeseth

Bokbyggingsprosessen for Norske Skogs børsretur startet tirsdag og skal vare frem til onsdag neste uke. Allerede nå er boken overtegnet.

Tilbudet av aksjer inkludert overtildelingsopsjonen i den planlagte børsnoteringen av Norske Skog er overtegnet i det indikerte kursintervallet, går det frem i en børsmelding onsdag ettermiddag.

Etter at selskapet gikk konkurs like før julen 2017 har styret og eieren, det britiske investeringsselskapet Oceanwood, arbeidet med å stable konsernet tilbake på bena.

Bokbyggingsprosessen startet i regi av hovedtilretteleggerne ABG Sundal Collier og DNB Markets tirsdag og skal vare frem til onsdag neste uke. Men allerede nå er altså boken mer enn fulltegnet.

Inntil 3,7 mrd.

– Prosessen vil ikke bli avsluttet før tegningsperioden er over, men allerede nå har vi fått nok bud til å utstede det antallet aksjer som er bebudet, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog.

– Har det kommet inn bud som er høyere enn antydet intervall?

– Det kan vi ikke si noe om, sier Dybevig.

Oceanwood skal etter planen bli med videre på eiersiden etter noteringen med mellom 40 og 57,5 prosent av aksjene.

Mens den gamle tickeren til selskapet var «NSG», blir den nye kortversjonen «NSKOG» når inntil 41,3 millioner aksjer skal ut i markedet.

Kursvintervallet på 35 til 45 kroner aksjen verdsetter egenkapitalen i papirprodusenten til mellom 2,9 og 3,7 milliarder kroner.

Ute av gjeldståken

Konsernsjef Sven Ombudstvedt uttalte senest fredag at selskapet var gjeldfritt etter salget av Albury-fabrikken i Australia og har lovet betydelige utbytter til de nye eierne.

«Vi har bruttogjeld, men kontantbeholdningen dekker opp dette», konstaterte konsernsjefen.

Finansavisen har tidligere skrevet at Oceanwood vil sikre seg en milliardgevinst om noteringen ender opp i det øvre sjiktet.