Overtegning før Norske Skog-retur

Norske Skog skal på Børs. FV: styreleder og konsernsjef Sven Ombudstvedt og eier og investor John Chiang Foto: Eivind Yggeseth

Stor interesse for børsintroduksjonen.

Tilretteleggerne av Norske Skogs børsintroduksjon (IPO) har ifølge en børsmelding informert selskapet om overtegning av aksjer (inklusive overtildelingsopsjonen) innenfor det indikerte kursintervallet på 35-45 kroner.

ABG Sundal Collier og DNB Markets er såkalte globale koordinatorer av IPO-en, og assisteres av Carnegie.