Nicolay Grove mener obligasjonseierne prøver å sikre seg silangassanlegget til REC

Investor Nicolay Grove mener at flere investorer har posisjonert seg i obligasjonslånet til REC Silicon for å kjøpe silangassanlegget Butte fra selskapet.

FEIL STED: Investor Nicolay Grove mener REC Silicon burde vært notert i New York og ikke på Oslo Børs. Foto: Finansavisen

REC Silicon har vært et mareritt for aksjonærene, og siden nyttår har aksjen falt 44 prosent på Oslo Børs. 

Aksjonær Nicolay Grove har benyttet kursfallet den seneste tiden til å kjøpe 200.000 aksjer i REC til 2,90 kroner gjennom investeringsselskapet Ørn. Han eier nå totalt 3 millioner aksjer med en kostpris på 7 kroner, noe som gjør ham til selskapets åttende største aksjonær. 

Fredag formiddag sto aksjen i 3,32 kroner, og investoren sitter dermed på verdier for i underkant av 10 millioner kroner.

Ønsker å kjøpe Butte

I forrige uke kunngjorde styret i REC at det skal vurdere å selge silangassanlegget Butte, som har sørget for at selskapet har holdt hodet over vannet de seneste månedene.

– Det er i RECs interesse å vente så lenge som mulig med salget av Butte. Kommer ikke USA og Kina med en løsning på handelskrigen, vil selskapet gå tom for penger, og et salg vil tvinges frem. Svaret tror jeg vil komme i løpet av noen dager, sier Grove.

Investoren tror selv at USA og Kina snart vil komme til enighet og viser til at ingen av partene ønsker negativ økonomisk vekst, med påfølgende børsfall.

– Jeg har hørt fra sikre kilder at flere investorer har posisjonert seg i obligasjonslånet for å kjøpe Butte. Det foregår nå et spill om REC, og verdien av fabrikken er mye høyere enn hva dagens børsverdi skulle tilsi, sier han.

Ikke utenkelig med bud

I andre kvartal bidro silangassvirksomheten med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 15,2 millioner dollar av en omsetning på 34,8 millioner dollar.

«Jeg verdsetter Butte-fabrikken til 350 millioner dollar, som nok er en litt optimistisk vurdering i dagens marked. For et par år siden kunne de enkelt solgt for 400 millioner, men markedet er ikke lenger like sprekt», uttalte Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Bertheussen til Finansavisen i forrige uke.

Torsdag ettermiddag ble REC priset til 876 millioner kroner på Oslo Børs.

– Det er klart at når REC blir priset såpass lavt og største eier (Jens Ulltveit-Moe, red.anm.) tilsynelatende begynner å bli sliten, er det ikke utenkelig med et bud på hele selskapet. Jeg mener personlig at 30 kroner pr. aksje burde kunne aksepteres, men det spørs om noen ser de samme verdiene som meg, sier Grove.

Notert feil sted

Investoren mener at det er tullete at REC er notert på Oslo Børs og ikke i New York.

– REC er i dag et amerikansk selskap, med to fabrikker i USA, samt deleierskap i ett kinesisk selskap. Hvis REC hadde vært notert i New York, ville det fått mye større oppmerksomhet både på lokalt og føderalt nivå i USA, siden selskapet ville blitt oppfattet som amerikansk, sier han, og legger til:

– Det ville også gitt selskapet tilgang til en mye større investorbase, som leter etter bedrifter som skal bli fremtidens leverandør til sol- og batteriindustrien.

Styreleder og største aksjonær i REC, Jens Ulltveit-Moe, ønsker ikke å kommentere saken.

Vil kunne skaffe finansiering

REC har de seneste årene produsert silisium ved fabrikken i Moses Lake i delstaten Washington. Denne fabrikken er nå under stengning, ettersom markedet for silisium til solindustrien har utviklet seg svakere enn ventet.

STENGES: Silisiumfabrikken i Moses Lake i delstaten Washington er nå under stengning. Foto: REC Silicon

– En avklaring av handelskrigen vil gi et stort løft for REC. Eventuelle kostnader ved oppstart av fabrikken i Moses Lake og videre oppkjøp i Kina, vil enkelt kunne finansieres gjennom utstedelse av et obligasjonslån, sier Grove.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde REC en kontantbeholdning på rundt 46,2 millioner dollar, som er en økning på 7,8 millioner dollar fra andre kvartal.

Kontantbeholdningen blir likevel knapp hvis erstatningslånet på 25 millioner dollar knyttet til konkursen i REC Solar fra 2012 blir innkrevd, parallelt med at en skatteregning selskapet bestrider på 30 millioner dollar må betales.

Kritiske analytikere

SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Meyer uttalte allerede i januar at han ikke ville utelukke en REC-konkurs i løpet av året.

Meglerhuset kuttet tirsdag i forrige uke kursmålet fra 6 til 1 kroner. Meyer trakk frem lave silisiumpriser og et tilbudsoverskudd av silangass, samtidig som han anslår at selskapet, selv etter emisjonen i vår, vil trenge ny finansiering innen 12 måneder.

Heller ikke Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Bertheussen er spesielt positiv til REC.

«Vi ser ingen operasjonell oppside i REC, men har forsvart hold-anbefalingen og kursmålet på 5,40 kroner nettopp med at selskapet har en mulighet til å selge eiendelene hver for seg», sa han til Finansavisen i forrige uke.