Skanska, Veidekke og AF-gruppen har fått kontrakter for rehabilitering av Regjeringskvartalet

FÅR KONTRAKTER: De tre entreprenørene Skanska, Veidekke og AF-gruppen har fått storkontrakter for arbeid ved Regjeringskvartalet. På bildet: Konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson. Foto: Kaare Martin Granerud

Mandag formiddag kunne Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen at Skanska, Veidekke og AF-gruppen får de tre første store entreprisekontraktene i Regjeringskvartalet.

Det melder Teknisk Ukeblad.

Skanska skal levere rehabilitering av Høyblokka, til en antatt verdi på 1,05 milliarder, mens Veidekke og AF-gruppen bidra med henholdsvis bygging av kjelleren under hele kvartalet og energiforsyningen.

Kjellerbyggingskontrakten er på 1,2 milliarder kroner og energiforsyningsdelen har en kontraktsverdi på om lag 550 millioner kroner.

Ytterligere tre andre kontrakter er utlyst, for D-blokk, rigg og drift, og forberedende arbeider. Disse skal være tildelt innen tre til seks måneder.

Ifølge TU påpekte Statsbyggsjef Nikolaisen under markeringen at selv om entreprenør er kontrahert, er byggestart avhengig av Stortingets godkjenning. 

Forventet byggestart er 2021.