Sven Ombudstvedt tapte 6 mill. på Norske Skog-aksjer – laster opp på nytt

Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt hadde som mål å eie 1 prosent av selskapet før konkursen. Når selskapet returnerer på børs nøyer han seg med aksjer for 2 millioner kroner.

BLIR LÅST: Toppsjef Sven Ombudstvedt tegner seg for aksjer til en verdi av 2 millioner kroner når Norske Skog returnerer på børsen. Aksjene blir, i likhet med de andre tildelingene til primærinnsidere, låst i en «lock-up»-avtale i 12 måneder. Foto: Eivind Yggeseth

– Jeg har ikke noe mål om å eie 1 prosent lenger, men føler det er riktig å gjøre en allokering på opptil 2 millioner kroner basert på hvor prisintervallet har landet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Ombudstvedt ble konsernsjef i industriselskapet for første gang i 2010 og lastet i løpet av de seks første årene opp med aksjer i eget selskap.

Den gang var ambisjonen å eie 1 prosent av konsernet, men våren for to år siden dumpet han hele beholdningen i det han selv beskrev som et forsøk å berge en pågående refinansiering.

Salget fikk flere av aksjonærene til å rase, men sørget for at Ombudstvedt fikk ut nær 4 millioner kroner, og dermed begrenset tapet til 6 millioner, før konkursen åtte måneder senere.

Ledelsen går inn

– Vi er nå i en helt annen situasjon som ikke er sammenlignbar med den historikken vi har hatt. Selskapet er annerledes og balansen er annerledes, begrunner Ombudstvedt den nye aksjetegningen.

Etter en langvarig ryddejobb venter ledelsen å returnere på Oslo Børs allerede i løpet av uken.

Selv om det i forrige uke ble kjent at bokbyggingsprosessen er overtegnet, er ledelsens tegning garantert, ifølge Norske Skog-sjefen.

Utover Ombudstvedt, har finansdirektør Rune Sollie og tidligere sjef (nåværende strategidirektør) Lars P.S. Sperre tegnet seg for henholdsvis 1 og 1,1 millioner kroner. I tillegg tegner driftsdirektør Tore Hansesætre, samt konserndirektørene Lars Helge Wik og Robert Wood, seg i børsreturen.

36 til 38 kroner

Selskapet meldte i første omgang om et indikativt kursintervall på 35 til 45 kroner, som onsdag ble innsnevret til mellom 36 og 38 kroner.

Ifølge Ombudstvedt ligger både norske og internasjonale aksjonærer an til å bli godt representert på aksjonærlisten.

– Generelt så har det vært veldig bra interesse. Vi har gjennomført roadshow med to team og møtt mange investorer. Utover Norge har det vært interesse både fra Skandinavia og Europa, sier han.

Gevinst utgår ved børsretur

Mens aksjonærene høsten 2017 tapte alt i forbindelse med konkursen, ligger tidligere kreditor og nå eneeier Oceanwood an til å sikre seg flere hundre millioner kroner i gevinst.

Milliardgevinsten uteblir imidlertid, i alle fall i første omgang, ettersom de høyeste kursnivåene ryker.

Finansavisen har tidligere skrevet at Norske Skog-eieren har satset 3,7 milliarder kroner på selskapet, inkludert obligasjonslån, en kredittfasilitet og vinnerbudet i auksjonsprosessen etter konkursen.

Basert på 36 og 38 kroner vil egenkapitalen i selskapet bli priset til mellom 3 og 3,2 milliarder kroner.

STØRSTE EIER: Investeringsdirektør John Chiang i Oceanwood. Foto: Eivind Yggeseth

Ettersom Oceanwood i sommer fikk tilbakebetalt 1,3 milliarder kroner i lys av en obligasjonsutstedelse, vil gevinsten ved børsnoteringen dermed bli mellom 580 og 750 millioner kroner.

Dét mener Ombudstvedt er helt på sin plass.

– Da selskapet gikk konkurs var det i utgangspunktet fritt frem for hvem som helst til å gjøre det Oceanwood har gjort. Selskapet er i utgangspunktet et kredittfond som har brukt mye kapasitet på Norske Skog. Investeringen har vært betydelig for Oceanwood, og som alle andre fond stilles det krav til avkastning, sier han.

Investeringsdirektør John Chiang i Oceanwood har tidligere uttalt at fondet planlegger å forbli den desidert største aksjonæren også etter børsnoteringen.

– Oceanwood er etter det vi forstår fornøyde med kursen og de ser også frem mot en positiv kursutvikling og et solid utbytte når de blir med videre på eiersiden, sier Ombudstvedt.