Varsler oppsigelser av 80 ansatte på Vard Aukra

Ordretørke fører til oppsigelser ved skipsverftet Vard Aukra i Møre og Romsdal. Vard-gruppen har åpnet for å selge bedriften.

SNART SLUTT MED SKIPSBYGGING? Aukra-verftet har ingen flere nybygg i bestilling etter at de tre siste trålerne til islandske rederier leveres i løpet av november og desember i år. Foto: Vard
Industri

Ved inngangen til helgen fikk de ansatte på skipsverftet Vard Aukra beskjed om at alle de 80 ansatte mister jobbene sine i desember. Det er mangel på oppdrag som gjør at verftsgruppen Vard går til dette skrittet.

Tre trålere er under ferdigstillelse på verftet og den siste av disse skal etter planen stå ferdig i løpet av julemåneden.

Meldingen om oppsigelsene kommer ifølge NRK bare få måneder etter at Vard har ytret ønske om å kvitte seg med verftet, og at kommunen stilte seg positiv til å finne en løsning for de ansatte. 

Oppfordrer til pendling

Tillitsvalgt for Fellesforbundet ved verftet, Arild Småge, sier til NRK at de har vært forberedt på at det kunne komme oppsigelser, men at beslutningen likevel er sjokkerende.

De ansatte ble orientert i et allmøte fredag ettermiddag.

– Beslutningen om oppsigelser er tatt i lys av at det ikke er nye oppdrag som vil kunne sikre sysselsettingen fremover, sier kommunikasjonsdirektør Hege Anita Akselvoll til Finansavisen.

Hun gjør det samtidig klart at de som mister jobben nå blir oppfordret til å søke på jobber andre steder i Vard-konsernet.

– Det er ledige stillinger på andre Vard-bedrifter i fylket og vi vil gjøre det vi kan for å legge forholdene til rette for dem som måtte ønske å pendle, sier Akselvoll.

Forhandler om salg

Tidligere i år åpnet Vard for å selge Aukra-verftet. Kommunen har meldt sin interesse og vurderer å etablere et eiendomsselskap, samtidig som en gruppe lokale interessenter ser på mulighetene for å starte et driftsselskap.

– Vi håper det kan inngås en intensjonsavtale om overdragelse av Vard Aukra om kort tid, sier kommunikasjonsdirektøren.

Det er foreløpig uklart om, og i tilfelle i hvilken utstrekning, dette kan berge noen av arbeidsplassene.

For to år siden fikk verftet ansvaret for å designe og bygge syv nye trålere for islandsk fiskeindustri og to store baseflåter for bruk i fiskeoppdrett i værutsatte områder. Den sistnevnte bestillingen sto Cermaq bak.

Foruten trålerne har Vard Aukra i de senere årene bygget frakt- og servicefartøyer til FSV Group i Molde med tanke på å benyttes i havbruksnæringen samt havbruks- og brønnbåter. 

Ny struktur

I desember ble fjor Vard-gruppens operative drift delt inn i to forretningsområder; Business Unit Cruise og Business Unit Offshore and Specialized vessels. Cruisesegmentet ledes av Mauro Leboffe, mens Erik Haakonsholm har ansvaret for offshore og spesialskip.

Haakonsholm har den daglige oppfølgningen av skipsverftene Vard Brattvaag, Aukra og Brevik samt skipsverftene i Brasil og Vietnam, mens Leboffe konsentrerer seg om verftene Langsten og Søviknes pluss de to verftene som Vard har i Romania.

Vard-konsernet gikk på en skikkelig smell i fjor og fikk et underskudd før skatt på 2.138 millioner kroner. 

Eieren, den italienske verftsgruppen Fincantieri, har gitt løfte om å skyte inn ny egenkapital og ha en trekkfasilitet tilgjengelig for selskapet, samt stille opp med ytterligere finansiell støtte ved behov.

Mens Vard Group lenge primært konsentrerte seg om å levere offshore serviceskip er spekteret av kunder nå betydelig utvidet og omfatter rederier som driver ekspedisjonscruise, fergedrift, fiskeri og oppdrett. I fjor vant Vard dessuten kontrakten på bygging av nye kystvaktskip.

Ved årsskiftet omfattet ordreboken 37 skip til 20,5 milliarder kroner.

Får tilført ny egenkapital etter tap på nær 1,9 milliarder

Vard Aukra
vard
Arild Småge
Hege Anita Akselvoll
Mauro Leboffe
Erik Haakonsholm
skipsbygging
Nyheter
Industri