«Hydrogen-Hafseld» starter nytt selskap med svenske partnere

Ulf Hafselds Hyop slo seg selv konkurs i februar, men entusiasten mener fortsatt hydrogen som drivstoff i transportsektoren har en fremtid både i Norge og Sverige.

KJEMPER VIDERE: Ulf Hafseld har arbeidet i den norske hydrogenbransjen de 15 seneste årene. Her med statsminister Erna Solberg, som fyller hydrogen på Hyundais hydrogenbil ix35 i anledning åpning av hydrogenstasjon på Gardermoen i 2015. Foto: Hyundai
Industri

Ulf Hafseld har de seneste årene ledet Hyop, som på det meste hadde fem fyllestasjoner for hydrogen i drift på Østlandet.

Den manglende fremveksten av hydrogenbiler bidro imidlertid i februar til at selskapet måtte slå seg selv konkurs, etter syv års drift.

Konkursen har likevel ikke tatt motet fra hydrogenveteranen, som har arbeidet i bransjen i en årrekke og nå er klar med en ny satsing.

Høvik og Porsgrunn

Sammen med svenske investorer, som industrikonsernet Metacon, har Hafseld etablert Hynion.

– Vi har kjøpt ut deler av konkursboet fra Hyop, noe som innebærer at Hynion eier fyllestasjonene på Høvik og i Porsgrunn, samt en container for transport av hydrogen, sier Hafseld.

Selskapet er dermed klart til å gjenoppta driften ved hydrogenstasjonene, så fort myndighetene gir klarsignal.

Alle de fem hydrogenstasjonene som finnes i landet ble, uavhengig av produsent, stengt på dagen da Uno-X' og Nels fyllestasjon i Kjørbo i Bærum eksploderte.

Både Uno-X og Nel, samt Hynion, har siden ventet på klarsignal for oppstart fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Bærum kommune.

Ikke enten eller

Noe av debatten knyttet til hydrogenbiler de seneste årene har i stor grad omhandlet om det er batterielektriske eller hydrogenelektriske biler som vil dominere i fremtiden.

Hydrogenentusiastene har imidlertid lenge vist til at det ikke er snakk om enten eller, og at det vil være plass til begge løsningene og at bruksmønster vil avgjøre hva som passer best til hver enkelt.

Lang rekkevidde og rask fylletid, og kanskje spesielt til tyngre kjøretøy, er typisk trukket frem som hydrogenkjøretøyets fortrinn.

Med over 250.000 norskregistrerte batteribiler og et hundretalls hydrogenbiler er det likevel ingen tvil om hvilket alternativ som leder an i Norge.

– Dere kjemper i en bratt motbakke?

– Ja, det er forsåvidt sant. Vi mener elbilutviklingen i Norge har vært helt fantastisk. Samtidig er det fortsatt 2,5 millioner biler som skal konverteres bare i Norge, og det er ikke gitt at batterielektriske biler passer alle, sier han.

– Manglende finansiering satte en stopper for Hyop. Hvorfor blir det annerledes nå?

– Vi har fått med oss en spennende investorgruppe i Sverige som er svært interessert i å bygge videre på vår kompetanse. Disse har store ambisjoner, noe som vi tror kan gi en bedre utvikling denne gangen. Dessuten ser det ut til å bli større tilgang på kjøretøy, både lette og tunge i årene fremover, sier han.

Hynion gjennomfører i disse dager en emisjonsrunde og ønsker derfor ikke å gå ut med aksjonærlisten i selskapet.

– Går for sakte

Hafseld mener at mye kan endre seg de neste årene når man nærmer seg regjeringens målsetting om at alle nye biler skal være utslippsfrie fra 2025. Samtidig kommer det også nye utslippskrav fra EU.

Han erkjenner imidlertid at det har vært snakket om at «hydrogenbilen kommer» lenge.

– Det har vært en del opp- og nedturer, og det går for sakte. Samtidig er det ikke dermed sagt at hydrogenbilveksten uteblir, sier han.

Hafseld viser dessuten til at Toyota nylig lanserte en ny versjon av hydrogenbilen Mirai og at enkelte bilprodusenter kommer etter. Det er også stor utvikling av hydrogendrevne lastebiler, understreker han.

Med Metacon på laget som leverandør av produksjonsanlegg vil Hynion i første omgang satse i Norge og Sverige. I Sverige står det for øvrig enda dårligere til med tanke på antall stasjoner, ifølge Hafseld.

Nel-konkurrent

Både Air Liquide, Linde og Nel har egne fyllestasjonsløsninger for hydrogenkjøretøy, og er dermed konkurrenter til Hynion.

Mens eksempelvis Nel kan levere utslippsfritt hydrogen ved hjelp av at man splitter vann med elektrisitet, såkalt elektrolyse, planlegger Hynion å få sitt hydrogen fra natur- og bigogassreformering, i en prosess hvor C02 og hydrogen separeres.

– Innebærer det at dere vil kunne selge rimeligere hydrogen?

– Vi regner med at vi vil kunne produsere til en kostnad som er like lav, eller kanskje lavere, enn ved elektrolyse, sier han, og legger til:

– Ambisjonen er å etablere seg som en betydelig leverandør og operatør av hydrogenfyllestasjoner i Nord-Europa.

hydrogen
ulf hafseld
hynion
hyop
Nyheter
Industri