Norske Skog-konkurrenten Stora Enso i kjelleren

Stora Enso-aksjen dundret ned nær 10 prosent etter åpning tirsdag. Guidingen for fjerde kvartal er langt svakere enn de allerede lave forventningene, mener Pareto Securities.

KREVENDE MARKEDER: Stora Enso venter svakere etterspørsel etter produktene som følge av uroen i lys av handelskrig og Brexit. Her fra en av selskapets papirmaskiner. Foto: Stora Enso
Industri

Stora Enso er blant tungvekterne både på Helsinki- og Stockholm-børsen, har over 26.000 ansatte og er verdens nest største skogindustrikonsern.

Med over 100 milliarder kroner i salgsinntekter i 2018, er selskapet nær ti ganger større enn nynoterte Norske Skog målt i omsetning.

Det medfører derfor sjeldenhetene at selskapet dundrer ned nær ti prosent på børsen intradag, slik aksjen gjorde etter at kvartalsrapporten var fremlagt tirsdag morgen.

Resultatkollaps og svak guiding

Omsetningen falt med over 7 prosent, til 2,4 milliarder euro, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Stora Enso

(Mill. EUR)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter2 402,02 585,0
EBITDA376,0502,0
Driftsresultat231,0358,0
Resultat etter skatt59,0205,0

Parallelt høvles driftsresultatet (EBIT) til 231 millioner euro, tilsvarende en nedtur på 35 prosent fra 358 millioner euro i samme periode i fjor.

Nedturen skyldes både lavere priser på produktene og lavere volumer, og både omsetningen og driftsresultatet var noe svakere enn ventet, ifølge estimater fra Infront Data.

Det er likevel guidingen for fjerde kvartal som bekymrer analytikerne mest.

Makroøkonomisk usikkerhet som følge av handelskrigen mellom USA og Kina, samt Brexit, er ventet å redusere etterspørselsveksten for Stora Ensos produkter generelt.

Parallelt er den generelle nedturen i det europeiske papirmarkedet ventet å fortsette, opplyser selskapet.

Driftsresultatet er ventet å ende på mellom 100 og 180 millioner euro i fjerde kvartal, ifølge selskapet. I fjerde kvartal 2018 var til sammenligning driftsresultatet 271 millioner euro, mens konsensus før oppdateringen tirsdag var 217 millioner euro, ifølge Pareto Securities.

«Vi forventet svak guiding for fjerde kvartal, men EBIT-intervallet er mye lavere enn både vi og markedet forventet», skriver analytiker Gustaf Schwerin i en oppdatering.

Satser i bredden

Stora Enso har igangsatt enorme investeringer de seneste årene for å bredde ut virksomheten fra tradisjonell papirproduksjon, og gjør i dag langt mer enn tidligere innen emballasjeproduksjon og biomaterialer.

Finansavisen omtalte senest i september investeringsprogrammet til konsernet for 2020, hvor det er satt av inntil 8,5 milliarder kroner for å konvertere papirfabrikker.

Selskapet er også i gang med å etablere en egen skogdivisjon og har balanseført skogeiendeler til over 40 milliarder kroner.

ØKER «PROFIT PROTECTION»-MÅLET: Stora Enso-sjef Karl-Henrik Sundström. Foto: Stora Enso

I tredje kvartal var lønnsomheten i biomaterialsegmentet svakere enn ventet som følge av lavere tremassepriser, samtidig som kartongsegmentet leverte bedre enn anslått, ifølge Schwerin.

På grunn av de krevende markedsforholdene har selskapet innført et «profit protection»-program. Programmet blir nå trappet opp fra 200 til 275 millioner euro, ifølge konsernsjef Karl-Henrik Sundström.

– Som selskap forbereder vi oss på den neste oppgangen i markedet med resultatbeskyttelsesprorogrammet som ligger foran skjema, sier Sundström i en kommentar.

stora enso
helsinki
pareto securities
guiding
kvartalsrapport
stockholm
skogindustri
norske skog
handelskrig
brexit
papirproduksjon
emballasje
biomaterialer
karl-henrik sundström
Nyheter
Industri