Ferd fikk tilbakebetalt Aibel-investeringen allerede i 2012

For nesten ti år siden ble den strategiske beslutningen om å satse på fornybar energi tatt. – Vi har trodd på havvind lenge, og turte å investere tidlig. Det får vi betalt for nå, sier konsernsjef Morten Borge i Ferd, som eier 50 prosent av Aibel.

SATSET TIDLIG: Konsernsjef Morten Borge i Ferd var med på dreiningen fra olje og gass til fornybart i 2010. Foto: Iván Kverme
Industri

Etter oljekrisen i 2013 fikk Aibel som de fleste i oljesektoren utfordringer, og selskapet måtte si opp 1.300 ansatte. I tillegg måtte eierne inn med en halv milliard i frisk kapital.

– Vi valgte å benytte anledningen til å tenke nytt, og investere for fremtiden. Vi har trodd på havvind lenge, og turte å investere tidlig. Det får vi betalt for nå, sier Borge.

Beslutningen om å satse grønt kom allerede i 2010, da de første konkrete investeringene og ansettelsene ble gjort.

– Jeg må samtidig få rose Equinor for selskapets tydelige satsning på internasjonal havvind, sier Borge, som har vært i Aibel-styret i snart ti år.

Transformasjonen vil ta tiår

Og etter at styret og ledelsen i Aibel bestemte at det skulle satses mot fornybar energi og havvind, fikk selskapet sin første kontrakt i Tyskland i 2012, med plattformen «DolWin Beta».

– Vi har vært klare på én ting: Industritransformasjon skjer ikke over natten, sier Borge.

For Borge er, i likhet med konsernsjef Mads Andersen i Aibel, klar på at det er den sterke posisjonen og kompetansen fra olje og gass som muliggjør skiftet mot fornybart.

– Selve transformasjonen fra olje til fornybart vil ta flere tiår, og det er det perspektivet vi som eiere må styre etter. Fremdeles er det olje og gass som holder verden gående.

Aktivt og langsiktig eierskap

For det er nettopp det aktive eierskapet, i kombinasjon med det langsiktige perspektivet, Andersen trekker frem som utslagsgivende for at rundt en tredjedel av inntektene til Aibel nå kommer fra nettopp fornybar energi.

– Ferd har vært, og er, en fremtidsrettet, støttende og tålmodig eier. Vi er glade for at også de øvrige eierne deler denne innstillingen, sier Andersen.

I tillegg til Ferds halvpart eier PE-forvalteren Ratos 32 prosent, mens det svenske pensjonsfondet «sjätte AP-fonden» eier de resterende 18 prosentene.

Svenskene kom inn som eiere i 2012, i en transaksjon som priset selskapet til omtrent 8 milliarder kroner. Allerede da fikk Ferd tilbakebetalt hele sin investering, samtidig som det beholdt halvparten av aksjene.

Etter oljekrisen måtte også eierne inn med 600 millioner i tillegg til en halv milliard i etterkant av finanskrisen i 2008.

– Dagens Aibel viser at det kan komme noe godt ut av en krise om man bruker den riktig, sier Borge.

aibel
ferd
morten borge
mads andersen
fornybar energi
Nyheter
Industri
Energi