Voldsom ordrevekst i Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen har nesten doblet ordrereserven det seneste året. Det er nok til å sikre omsetningsvekst til neste år.

SKYTER FART: Den høye ordrereserven gjør at konsernsjef Geir Håøy er sikker på at omsetningsveksten vil fortsette inn i neste år. I bakgrunnen finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø. Foto: Adrian Nielsen
Industri

– Vi er godt fornøyd med kvartalet, og ikke minst den sterke ordrereserven, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

For ett år siden hadde industrikonsernet en samlet ordrereserve på 17,6 milliarder kroner. Etter årets ni første måneder har den est ut til 34,2 milliarder.

Av en ordrevekst på nesten 17 milliarder kroner det seneste året, kommer rundt 7 milliarder kroner fra vårens oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine. Resten kommer fra «gamle» Kongsberg Gruppen.

– Det er veldig bra. Utgangspunktet vårt for videre vekst er definitivt hyggelig. Nå blir det viktig å passe på marginene fremover, sier finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø.

Organisk vekst

Kongsberg Gruppen hadde i tredje kvartal inntekter på 6 milliarder kroner, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 535 millioner. 

Forretningsområdene Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital hadde en organisk vekst på henholdsvis 23, 21 og 18 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

– Vi er også påvirket av usikre makrotider, spesielt innenfor Kongsberg Maritime. Men vi er godt diversifisert med en del områder som kompenserer for de sykliske markedene som går dårlig, sier Håøy.

Han viser blant annet til at Kongsberg Maritimes satsing på fiskeri gjør det bra, det samme gjelder for undervannsvirksomheten som leverer sonarer og ubemannede farkoster. I tillegg nyter selskapet godt av den høye aktiviteten innenfor LNG, og at etterhåndsmarkedet vokser, også innenfor olje og gass. 

– Det gjør at vi har høy aktivitet. Ettermarkedet er på cirka 7 milliarder kroner i året, og dette er leveranser som kommer på toppen av ordrereserven, sier Håøy.

Kongsberg Gruppen

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter6.0463.154
Driftsresultat230240
Resultat før skatt153195
Resultat etter skatt115136

Trygg på videre vekst

De største ordrene Kongsberg Gruppen har fått det seneste året er en luftvernskontrakt med Qatar på 5,6 milliarder kroner, samt en tilsvarende kontrakt med Australia på 1,6 milliarder kroner.

Konsernets forsvarsdivisjon har også fått kontrakter med Lockheed Martin på rundt 2 milliarder kroner for levering av deler til F-35 Joint Strike Fighter, samt flere våpenstasjonskontrakter med det amerikanske forsvaret.

– De produktene vi har i forsvarsdivisjonen passer godt inn i morgendagens forsvar, sier Håøy.

Etter at Kongsberg Gruppen opplevde fallende omsetning hvert år siden toppen i 2015, vil 2019 bli ny «all-time high». Det skyldes først og fremst oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine, godt hjulpet av sterk organisk vekst.

Og til tross for usikre tider for verdensøkonomien med Brexit og stadig flere handelshindringer, er Kongsberg-sjefen sikker på at fremgangene vil fortsette til neste år.

– Den sterke ordreinngangen gjør at jeg er trygg på at veksten vil fortsette i 2020. Det har vi nesten allerede sikret, uten at vi får noen nye ordrer, sier Håøy.

Lavere pris

Da Kongsberg Gruppen meldte om kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine i fjor sommer, var prislappen 500 millioner pund, eller drøye 5,2 milliarder kroner.

Nå er partene kommet frem til at riktig pris er nesten 300 millioner kroner lavere enn det de opprinnelig ble enige om.

– Det var tøffe forhandlinger, men vi hadde en profesjonell partner å forholde oss til på den andre siden. Det gjorde at vi ble enige om en litt lavere pris, sier Håøy.

Dette er penger rett i fôret for Kongsberg Gruppen, som ved utgangen av tredje kvartal satt på nesten 3,7 milliarder kroner i kontanter, mens gjelden er på 4,1 milliarder kroner.

På spørsmål fra salen om hvordan den sterke balansen vil påvirke utbyttet fremover, svarte finansdirektør Skalleberg Ingerø at selskapet vil komme tilbake til dette på neste kvartalspresentasjon.

Onsdag ettermiddag var Kongsberg-aksjen opp 3,1 prosent til 131,70 kroner.

kvartalsrapport
kongsberg gruppen
geir håøy
rolls-royce marine
gyrid skalleberg ingerø
Nyheter
Industri
Børs