Philly Shipyard er med og kjemper om storjobb

Reparasjonsoppdrag er med på å sikre jobb for 230 mennesker på Philly-verftet. Før årsskiftet blir det avgjort om det vinner en statlig storjobb.

PÅ SPAREBLUSS: Philly Shipyard er tilrettelagt for og har lenge kunnet leve på seriebygging av nye skip. Inntil videre må det holde hjulene igang basert på reparasjoner og vedlikehold av skip og andre mindre oppdrag.  Foto: Philly Shipyard
Industri

For halvannet år siden sysselsatte skipsverftet i Philadelphia 1.200 personer. Det var summen av egne ansatte og innleide samt underleverandører som arbeidet på verftsområdet.

I februar i år var antallet nede i vel 400, en reduksjon på nesten 800, etter en omfattende nedbemanning der ansatte måtte gå etterhvert som avdelingene sto uten oppdrag. Mange forsvant ut verftsporten i forbindelse med leveringen av det andre og siste av to containerskip til rederiet Matson i slutten av første kvartal.

Nå har Kjell Inge Røkkes amerikanske skipsverft sikret jobb til noen av de ansatte som har vært permittert etter at det foreløpig siste nybygget ble levert.

Nybygg for Marad?

Philly Shipyard har fått en kontrakt om dokksetting og rutinemessige vedlikeholds- og reparasjonsarbeider for bilskipet «Pollux», som eies av U.S. Department of Transportations Maritime Administration (Marad). Fartøyet ventes å bli liggende i cirka tre måneder.

Søsterskipet «Antares» er nå dokksatt i Philadelphia for tilsvarende arbeider. Adm. direktør Steinar Nerbøvik bruker ellers mesteparten av tiden på å forsøke å skaffe nye oppdrag både i det kommersielle markedet og for myndighetene.

Philly konkurrerer blant annet om bygging av noen av de fem treningsskipene for Marad. Hele serien er beregnet å koste 1,5 milliarder dollar, tilsvarende 13,8 milliarder kroner omregnet etter onsdagens vekslingskurs.

Den første byggekontrakten her ventes plassert innen årsskiftet. Marad har sikret seg 600 millioner dollar i statlig finansiering til to slike fartøyer, og pengene til et tredje skip ventes å bli bevilget i forbindelse med den endelige budsjettbehandlingen i den amerikanske kongressen.

Marad tar sikte på at det første av de fem søsterfartøyene skal stå klart til overtagelse før utgangen av 2022.

VERFTSSJEF: Steinar Nerbøvik. Foto: Philly Shipyard

Taper penger

Philly Shipyard er også med og kjemper om andre kontrakter for skip som skal bygges og drives i det såkalte Jones Act-markedet i USA. Jones Act krever at fartøyer som benyttes til transport mellom amerikanske havner må bygges i USA, drives av amerikanske rederier og bemannes med amerikanske sjøfolk.

Parallelt arbeider bedriften for å skaffe avtaler om reparasjonsoppdrag og stålarbeider som kan sikre en viss minimumsproduksjon og aktivitet inntil skipsbyggingsvirksomheten gjenopptas.

I påvente av ett eller flere nybyggingsoppdrag som sikrer en betydelig inntektsstrøm og gir dekning for de faste kostnadene som påløper, går verftet på sparebluss og driver med tap.

I tredje kvartal hadde Philly Shipyard driftsinntekter på beskjedne 3,7 millioner dollar, mot 26,5 millioner dollar i samme periode i fjor. Verftet hadde et nettotap på 9 millioner dollar i seksmånedersperioden juli-september.

Philly-aksjen ble tirsdag omsatt for 43,90 kroner på Oslo Børs, ned 2,4 prosent det seneste året, men opp 56,8 prosent så langt i år. Majoritetseier i selskapet er Røkkes Aker Capital med 57,6 prosent.

Philly Shipyard

(Mill. USD)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter3,726,5
Driftsresultat−9,2−30,9
Resultat før skatt−9,0−31,0
Resultat−9,0−30,8
philly shipyard
steinar nerbøvik
kjell inge røkke
marad
kvartalsrapport
Nyheter
Industri
Børs