Fullklaff for gasstankprodusenten Hexagon Composites

Hexagon Composites overrasker positivt i selskapets tradisjonelt svakeste kvartal. Samtidig mener ledelsen fortsatt at selskapet har tørt krutt på lager til årets siste måneder.

KURSFEST: Både topplinjen og driftsresultatet før av- og nedskrivninger kom inn bedre enn ventet for Hexagon Composites i tredje kvartal, ifølge Bloomberg. Her ved konsernsjef Jon Erik Engeset (f.h.) og finansdirektør David Bandele. Foto: Iván Kverme
Industri

– Jeg synes tredje kvartal var bra. Resultatene kommer inn over både mine og markedets forventninger. Det er gode nyheter med tanke på at tredje kvartal sesongmessig er Hexagons svakeste, sier analytiker Mikkel Nyholt i Carnegie.

Hexagon Composites-aksjen åpnet opp over 15 prosent etter at konsernsjef Jon Erik Engeset og finansdirektør David Bandele hadde presentert kvartalsrapporten onsdag formiddag.

Carnegie: Lavere estimatrisiko

Målt i omsetning vokste tre av fire forretningsområder, mens salget i LPG-virksomheten på Raufoss ble redusert til 118 millioner kroner i kvartalet, fra 152 millioner kroner i samme periode i fjor.

Tredje kvartal har historisk vært det svakeste kvartalet for forretningsområdet og selskapet, blant annet som følge av at etterspørselen etter gassbeholdere til fritidsbruk typisk reduseres etter den europeiske sommeren.

– Frykten med et solid tredjekvartal er at det kannibaliserer på inntjeningen i fjerde kvartal, sier Nyholt.

Hexagon Composites

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter770,3276,7
EBITDA49,339,2
Resultat før skatt72,125,9
Resultat etter skatt55,532,6

* Agility Fuel Solutions ble konsolidert inn fra januar 2019.

Ledelsen viser til at det har vært noe kannibalisering i segmentet hvor selskapet selger beholdere til transport av gass der det ikke finnes gassledninger, «Mobile Pipeline». Men samtidig har aktivitetsnivået vært høyt, og ledelsen venter fortsatt et solid fjerde kvartal.

– Basert på det ledelsen sa på kvartalspresentasjonen så synes jeg estimatrisikoen kom noe ned sammenlignet med tankene jeg gjorde meg på morgenkvisten, sier Nyholt, og legger til:

– Det er også hyggelig å se at Agility gjør det såpass bra, kanskje spesielt med tanke på at LPG-virksomheten, som lenge har vært «bread and butter»-segmentet, har noe lavere marginer enn tidligere. Samtidig mener vi heller ikke at det er grunn til å frykte dippen i marginer for segmentet, siden dette er et såpass godt etablert forretningsområde at marginene vil komme opp igjen på sikt.

ANBEFALER KJØP: Mikkel Nyholt, analytiker i Carnegie, har 53 kroner som kursmål på Hexagon Composites. Foto: Carnegie

Skifte «i full gang»

Agility Fuel Solutions, hvor Hexagon i fjor høst sikret seg den resterende halvparten og ble eneeier, signerte en eksklusiv treårig forlengelsesavtale med den amerikanske logistikkjempen UPS i kvartalet.

For Agilitys del, som nå er et forretningsområde i Hexagon-konsernet, er leveranseavtalen av drivstoffsystemer for komprimert naturgass til mellomstore og store lastebiler verdt inntil 870 millioner kroner i en treårsperiode.

Under kvartalspresentasjonen onsdag viste Engeset til at UPS har en målsetting om at 25 prosent av alle nyinnkjøpte kjøretøy skal driftes av alternativt drivstoff, altså natur- og biogass, hydrogen eller batterier, allerede fra neste år.

KJEMPEKUNDE: Hexagon skal fortsatt levere drivstoffsystemer til UPS. Avtalen som ble forlenget i tredje kvartal, er verdt inntil 900 millioner kroner for gasstankprodusenten. Foto: UPS

– Dette er et av de aller mest anerkjente transportselskapene i verden, som nå går i bresjen. Isolert sett betyr dette naturligvis betydelige volumer for oss, men det er også til inspirasjon for veldig mange andre aktører og en ytterligere bekreftelse på at dette skiftet er i full gang, sier Engeset.

Skimter høyere lønnsomhet

Hexagon har på sin side trappet kraftig opp satsingen i det ferske segmentet Purus, hvor selskapet har samlet virksomheten innen drivstoffsystemer og beholdere til hydrogenbransjen og lette naturgasskjøretøy.

Segmentet omsatte i kvartalet for 151 millioner kroner, tilsvarende nær en tredobling fra samme periode i fjor, med et negativt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 5,1 millioner kroner – en forbedring fra minus 28,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Det er nok fortsatt Purus vi jobber mest med, sier Engeset.

– Hva slags tilbakemeldinger får dere fra investorer knyttet til satsingen?

– Vi har en blanding av investorer som først og fremst er interessert i selskapet på grunn av de voldsomme vekstmulighetene når bransjen nå er helt i startfasen med tanke på energiomleggingen.

– Samtidig er det andre aktører som er veldig opptatt av løpende inntjening og kvartalstall og dermed er mer sensitive for variasjon. Fra vårt ståsted er vi opptatt av å være tydelige på at vi har en vekststrategi.

– Hva synes du om kvartalet?

– Vi er fornøyde med kvartalet, men vi ser for oss en fremtid der vi vil ha høyere lønnsomhet enn i dag. For oss er det fortsatt vekst som er viktigst, samtidig som vi er opptatt av solid kontantstrøm og en sterk balanse. Vi mener vi har en god balanse mellom et kortsiktig perspektiv og arbeidet med å ta posisjoner for fremtiden, sier han.

hexagon composites
jon erik engeset
mikkel nyholt
kvartalsrapport
Nyheter
Industri
Børs