Maritime leverandører vil selge mer til cruisenæringen

Maritime leverandører satser på cruiseindustrien og vil investere for videre vekst, ifølge ny undersøkelse.

GIEK-SJEF: Wenche Nistad er positiv til leverandørbedriftenes satsing på cruiseskipsmarkedet. Foto: Iván Kverme

Norske maritime leverandører ønsker å styrke sin posisjon overfor verft i inn- og utland. De har i dag flere cruiseverft som kunder, er aktive internasjonalt og planlegger å investere i egne bedrifter for videre vekst.

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt, og bransjeorganisasjonen Norwegian Maritime Exporters (NME).

De fleste bedriftene er små i internasjonal målestokk. GIEK og NME mener et tettere samarbeid mellom bedrifter, banker og virkemiddelapparatet kan utløse vekst og mer eksport fra næringen.

Strategisk viktig

Av undersøkelsen fremgår det at ni av ti bedrifter mener at cruisemarkedet er strategisk viktig. Tre av fire bedrifter leverer til cruiseskip bygd ved norske verft og over halvparten planlegger større investeringer i egen bedrift for å vokse i eksportmarkedet

De fleste leverandører hadde en omsetning fra cruisemarkedet på under 10 millioner kroner.

– I internasjonal målestokk er de fleste norske aktørene små, men undersøkelsen viser at de likevel evner å sikre seg kontrakter for en rekke cruiserederier. De ser veldig strategisk på dette markedet og er villige til å investere for å vokse, sier adm. direktør Erlend Prytz i NME.

– Våre maritime leverandører trenger flere ben å stå på. Det er positivt at de satser på cruisemarkedet, sier adm. direktør Wenche Nistad i GIEK.

Hun sier at flere kan dra nytte av statlig finansiering for å realisere sine eksportplaner og vokse internasjonalt.

Spørreundersøkelsen ble sendt til 105 maritime bedrifter i NME i september-oktober. 40 bedrifter har svart, tilsvarende 38 prosent. Etter NMEs vurdering er svarene representative for næringen som helhet.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker