Bedring fra Multiconsult – Prosjektnedskrivning påvirker lønnsomheten negativt

Multiconsult fikk et result etter skatt på 7,7 millioner kroner i tredje kvartal 2019, opp fra minus 0,5 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultat per aksje landet på 0,29 kroner i kvartalet, opp fra minus 0,02 kroner året før.

Resultat før skatt beløp seg til 11,0 millioner kroner, en bedring fra 1,2 millioner kroner i det sammenlignbare kvartalet i fjor.

Driftsresultatet kom inn på 21,0 millioner kroner, opp fra 4,5 millioner kroner i fjor. Selskapet skriver at de tok en prosjektnedskrivning på 31,1 millioner kroner i kvartalet som påvirket driftsresultatet negativt.

EBITDA kom inn på 72,1 millioner kroner, opp fra 22,2 millioner kroner i fjor på IFRS 16-basis.

Nettoomsetningen ble 720 millioner kroner i kvartalet, det er opp fra 675 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Se kvartalspresentasjonen og kapitalmarkedsdagen live her fra kl. 09.00.

Selskapet genererte 66,7 millioner kroner i operasjonell kontantstrøm før arbeidskapitaljusteringer, mot 12,6 millioner kroner året før.

Ordrebacklogen var 2.732 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra 2.365 millioner kroner året før.

«Jeg er fornøyd med solid ordreinngang, og omsetningsvekst i kvartalet bekrefter vår sterke posisjon med våre kunder. Det gir oss en godt grunnlag inn i 2020. Lønnsomheten i kvartalet er ikke tilfredsstillende og påvirket av høye nedskrivninger av prosjekt. Vi introduserer «nextLEVEL» forbedringsprogram rettet mot 150 millioner kroner i året forbedring innen 18 måneder ", sier Grethe Bergly, administrerende direktør i Multiconsult».

Rapporten

Presentasjonen