Røkke hentet 1,5 mrd. på et par timer

1,5 MRD.: Tilretteleggerne trengte ikke mer enn et par timer for å hente 1,5 milliarder kroner til Kjell Inge Røkkes Aker. Foto: Eivind Yggeseth
Industri

Aker har på bare et par timer lyktes med å utstede en obligasjon på 1,5 milliarder kroner med forfall i november 2024.

Lånet vil ha en rente på tremåneders Nibor pluss en margin på 1,90 prosent. 

Selskapet opplyser at provenyet vil bli brukt til generelle selskapsformål.  Kjell Inge Røkke eier 2/3 av de utestående aksjene i Aker.

Like før stengetid opplyste Aker om at selskapet i tilknytning til obligasjonsutstedelsen har kjøpt tilbake 117 millioner kroner av AKER10 og 232,5 millioner kroner av AKER 13.

Aksjen steg 1,9 prosent til 498,60 kroner på Oslo Børs torsdag.

FA