Tilnærmet gjeldfritt

Arendals Fossekompani er tilnærmet gjeldfritt, men resultatene er klart svakere enn på samme tid i fjor.

STYRER BUTIKKEN: Ørjan Svanevik, som blant annet har arbeidet i John Fredriksens private selskap Seatankers, overtok konsernsjef-jobben i Arendals Foss 1. september.  Foto: Arendals Fossekompani
Industri

Det industrielle investeringsselskapets resultat før skatt ble halvert fra tredje kvartal i fjor til samme periode i år. Det viser regnskapet som ble fremlagt fredag.

Soliditeten er det imidlertid ikke noe i veien med. Den finansielle kapasiteten er betydelig med 3,55 milliarder kroner i omløpsmidler og likviditeten god. Den konsoliderte balansen viser at konsernet er i en tilnærmet netto gjeldfri posisjon ved utgangen av september.

ARENDALS FOSSEKOMPANI

Mill.kr.3.kv./193.kv./18
Driftsinntekter1.1421.179
Ebitda110123
Driftsresultat4370
Resultat før skatt2960
Resultat2037

Tjener på kraft

Av de ti hovedinvesteringene hadde selskapene NSSLGlobal og Cogen Energia god omsetningsvekst i perioden juli-september med NSSLGlobal, Powel og kraftvirksomheten som  de største bidragsyterne til resultatet.

Den gjennomsnittlige oppnådde kraftprisen for Arendals Fossekompanis kraftproduserende enhet lå riktignok cirka 30 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Men prisnedgangen ble oppveid av høyere produksjonsvolum.

I negativ retning trekker et redusert aktivitetsnivå i EFD Induction, Scanmatic Elektro og Tekna. I tillegg kommer svake resultater i Cogen Energia som følge av høye priser på CO2-kvoter.

Finansplasseringene hadde pr. 30. september oppnådd en avkastning på åtte prosent, tilsvarende 88 millioner kroner.

LEVERER MER: Arendals Fossekompani produserer i dag kraft ved Bøylefoss (bildet) og Flatenfoss i Arendalsvassdraget. Foto: Arendals Fossekompani

Ny sjef på plass

For året som helhet venter styret at omsetningen vil bli på nivå med 2018, mens EBITDA-resultatet påregnes å bli vesentlig svakere. Hovedårsakene til dette er utviklingen i EFD Induction og Cogen pluss en resultatjustering i Scanmatic Elektro i forbindelse med et av selskapets samferdselsprosjekter.

Ørjan Svanevik tiltrådte som ny toppsjef i Arendals Foss 1. september. Han etterfølger Jarle Roth, som sluttet i sommer for å overta topplederjobben i Umoe etter Jens Ulltveit-Moe.

Basert på omsetningskursen fredag formiddag, 2.330 kroner, har Arendals Foss en børsverdi på 5,1 milliarder kroner. Siden årsskiftet er aksjen ned 24,83 prosent.