Har hentet 100 millioner

Sterk etterspørsel gjorde at Borgestad hentet mer penger enn de opprinnelig planla.

Publisert 28. nov. 2019 kl. 06.38
Oppdatert 28. nov. 2019 klokken 06.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 311 ord
EMISJON: Borgestad, med sjef Pål Feen Larsen i spissen, har nå hentet penger. Foto: Borgestad

Borgestad har nå hentet 100 millioner kroner gjennom en planlagt rettet emisjon, og 5.000.000 nye aksjer vil nå bli utstedt til en kurs på 20 kroner, opplyses det i en børsmelding.

Grunnet sterk etterspørsel ble emisjonen oppskalert fra det opprinnelige intervallet på 50-75 millioner kroner.

«Emisjonen består av to separate transjer, hvor 2.712.000 av de nye aksjene vil bli utstedt i den første transjen («Transje 1») og 2.288.000 av de nye aksjene vil bli utstedt i den andre transjen («Transje 2»)», skriver selskapet.

Ifølge meldingen skal opp til 50 millioner kroner av nettoprovenyet bli brukt til å styrke selskapets satsingsområder, mens det resterende beløpet vil bli brukt til å redusere selskapets nåværende belåning.

Transje 2

De eksisterende aksjonærene Mentone AS, Dione AS, Ses AS og selskaper kontrollert av Gudmund Bratrud, samt enkelte nye investorer, har akseptert å delta i Transje 2 av emisjonen.

Denne er betinget av en godkjenning av selskapets ekstraordinære generalforsamling, som ifølge meldingen vil bli avholdt på eller rundt 20. desember.

Borgestad skriver også at selskapets styre har besluttet å forhøye aksjekapitalen med 27.120.000 kroner i Transje 1 og med 1.186.250 kroner i kapitalforhøyelsen vedtatt i forbindelse med selskapets insentivprogram, ved utstedelse av til sammen 2.830.625 aksjer, hver pålydende 10 kroner. 

«Selskapets aksjekapital vil etter utstedelsen av disse aksjene være 96.092.350 kroner, fordelt på 9.609.235 aksjer, hver pålydende 10 kroner», heter det.

Reparasjonsemisjon

Selskapet melder også at de med forbehold om en vellykket gjennomføring av emisjonen, har styret til hensikt å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 1.000.000 nye aksjer.

Tegningskursen i reparasjonsemisjonen vil være den samme som tegningskursen i Emisjonen, og styret har vedtatt å fremme forslag om at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre denne.

I tillegg meldes det at Borgestad-styret har vedtatt å foreslå for den ekstraordinære generalforsamlingen at aksjekapitalen økes med inntil 25 millioner kroner gjennom tilbudet til selskapets obligasjonseiere om innløsning av inntil 50 millioner kroner av obligasjonslånet.