Pareto: Potensiell mangedoblingskandidat

Selskapet kan også bli en attraktiv oppkjøpskandidat, mener analytiker Tom Erik Kristiansen.

PARETO ER BULL: På Quantafuel, her representert ved toppsjef Kjetil Bøhn. Foto: Sigurd Sveen
Industri

Pareto tar opp dekning av Quantafuel med kjøpsanbefaling og kursmål 250 kroner, går det frem av en analyse Finansavisen har fått tilgang til.

«Med økt fokus på spørsmål om plastavfall og behov for innovative løsninger, er Quantafuel godt posisjonert for å dra nytte av sin potensielle «first mover advantage» i markedet for kjemisk gjenvinning», går det frem av analysen som er ført i pennen av analytiker Tom Erik Kristiansen. 

Analytikeren mener samarbeidspartnerne BASF og Vitol øker sannsynligheten for en vellykket produksjonsstart på sitt første kommersielle anlegg rundt årsskiftet.

– Kursmål kan dobles

Kombinert med «førsteklasses» produkter, en skalerbar forretningsmodell og en klar vekstbane på kort sikt, skaper dette et stort oppsidepotensial. 

Ifølge Kristiansen kan kursmålet på 250 kroner mer enn dobles i løpet av det neste året, «ved bevis på kommersialitet».

Kursmålet indikerer en oppside fra dagens kursnivå på 50 prosent, men dette inkluderer en gjennomsnittlig rabatt på 38 prosent av Paretos uriskede verdsettelse av prosjektporteføljen på 400 kroner aksjen. 

«Vi forventer å senke rabatten når Quantafuel oppnår en vellykket produksjonsstart. Hvis realisert, vil dette sannsynligvis også føre til visibilitet i ytterligere prosjekter og skape et mye større langsiktig oppsidepotensial, ettersom enda et anlegg kan legge rundt 90 kroner aksjen til vår verdsettelse», heter det videre.

Oppkjøpskandidat

Pareto åpner for Quantafuel kan bli en attraktiv oppkjøpskandidat, «ettersom noen av verdens største petrokjemiske selskaper, raffinerier og store oljeselskaper i dag sikter seg inn mot dette markedet», skriver Kristiansen. 

Han har i sin verdsettelse inkludert utvanning fra en potensiell emisjon på 50 millioner dollar for å finansiere videre vekst. 

Som de største risikofaktorene for sitt positive syn anser analytikeren teknologisk risiko, driftsproblemer ved Skive-anlegget i Danmark og potensielle nye konkurrerende teknologier.

Fra plast til diesel

Quantafuel har utviklet en teknologi som omdanner plastavfall til enten nafta, diesel eller marine gas oil (MGO). Nafta kan brukes av petrokjemisk industri til å produsere plast, mens dieselen og MGO-en kan brukes til hhv. veitransport og skipsfart.

Quantafuel stengte på 165 kroner på NOTC-listen fredag, noe som priset selskapet til nesten 1,6 milliarder kroner.

Til tross for at aksjen dermed falt litt i fredagens handel, er den opp over 185 prosent hittil i år.